Nowe zasady zmiany szkoły

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 9 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu

16 stycznia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły. Przyjęte rozstrzygnięcia dotyczą nieunormowanych dotychczas możliwości zmiany przez ucznia typu szkoły w trakcie danego etapu edukacyjnego, wskazując tym samym na drożność systemu oświaty.

MEN czeka na informacje, jak nowe przepisy wpłyną na przepływ uczniów między szkołami

Rozporządzenie zawiera szczegółowe warunki:

  • przechodzenia ucznia z zasadniczej szkoły zawodowej do technikum lub liceum ogólnokształcącego,
  • przechodzenia ucznia z technikum do liceum ogólnokształcącego lub zasadniczej szkoły zawodowej,
  • przyjęcia do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej - ucznia przechodzącego ze szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego,
  • przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego,
  • uzupełniania różnic programowych z poszczególnych przedmiotów,
  • kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi.
Należy pamiętać, że nadrzędna zasada dotycząca przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły publicznej określona w art. 20zh ustawy o systemie oświaty stanowi, że o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły, do której uczeń przechodzi.

Minister edukacji narodowej jest zainteresowana na ile przyjęte w rozporządzeniu rozwiązania będą pomocne dyrektorom szkół przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu ucznia przechodzącego ze szkoły innego typu.  Uwagi w tym zakresie można zgłaszać bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel