Nowe zasady zmiany szkoły

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 9 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu

16 stycznia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły. Przyjęte rozstrzygnięcia dotyczą nieunormowanych dotychczas możliwości zmiany przez ucznia typu szkoły w trakcie danego etapu edukacyjnego, wskazując tym samym na drożność systemu oświaty.

MEN czeka na informacje, jak nowe przepisy wpłyną na przepływ uczniów między szkołami

Rozporządzenie zawiera szczegółowe warunki:

  • przechodzenia ucznia z zasadniczej szkoły zawodowej do technikum lub liceum ogólnokształcącego,
  • przechodzenia ucznia z technikum do liceum ogólnokształcącego lub zasadniczej szkoły zawodowej,
  • przyjęcia do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej - ucznia przechodzącego ze szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego,
  • przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego,
  • uzupełniania różnic programowych z poszczególnych przedmiotów,
  • kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi.
Należy pamiętać, że nadrzędna zasada dotycząca przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły publicznej określona w art. 20zh ustawy o systemie oświaty stanowi, że o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły, do której uczeń przechodzi.

Minister edukacji narodowej jest zainteresowana na ile przyjęte w rozporządzeniu rozwiązania będą pomocne dyrektorom szkół przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu ucznia przechodzącego ze szkoły innego typu.  Uwagi w tym zakresie można zgłaszać bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel