Nowelizacja rozporządzenia płacowego uchwalona – brak zmian w płacach nauczycieli

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 21 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowelizacja rozporządzenia płacowego uchwalona – brak zmian w płacach nauczycieli

15 lipca podpisano nowelizację rozporządzenia płacowego nauczycieli. MEN zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie zmienia minimalnych stawek wynagrodzeń nauczycieli.

Od 4 lat bez podwyżek płac

Nowelizacja ma jedynie formalny charakter gdyż nie przewiduje żadnych zmian w treści rozporządzenia płacowego. Obejmuje jedynie załącznik do rozporządzenia, w którym wskazano takie same jak dotychczas stawki wynagrodzenia zasadniczego. Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka wynagrodzeń nauczycieli miała miejsce w 2012 r.

Średnie wynagrodzenie również bez zmian

Wynagrodzenie zasadnicze jest składnikiem średniego wynagrodzenia nauczycieli. Na wysokość średnich wynagrodzeń wpływa także kwota bazowa, która nie uległa zmianie w 2016 r. i nadal wynosi (2 717,59 zł). Oznacza to, że kwota średniego wynagrodzenia nauczycieli pozostaje bez zmian.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1029).
Opracowanie: Michał Kowalski 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel