Nowy katalog kar i nagród w schroniskach dla nieletnich i poprawczakach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 10 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Nowy katalog kar i nagród w schroniskach dla nieletnich i poprawczakach

8 października 2013 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie regulującym udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

Dotychczasowe zasady były niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny 2 października 2012 r. orzekł, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich jest niezgodne z Konstytucją. Katalog kar i nagród powinien bowiem znajdować się w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Wykonując wyrok Trybunału, do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich dodano rozdział, który kompleksowo reguluje zasady nagradzania i karania osób przebywających w ośrodkach dla nieletnich.

Katalog nagród

Nagrody udziela się za właściwe zachowanie nieletniego, wyróżniające wykonywanie obowiązków, wzorowe przestrzeganie regulaminu schroniska dla nieletnich albo zakładu poprawczego lub osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce.

Nagrodą jest:

 

 1. pochwała;
 2. list pochwalny do rodziców albo opiekuna;
 3. list pochwalny do sądu rodzinnego;
 4. zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt schroniska lub zakładu;
 5. nagroda rzeczowa lub pieniężna;
 6. zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby nieletniego lub jego osób najbliższych;
 7. zgoda na korzystanie z internetu lub gier komputerowych;
 8. zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem lub zakładem;
 9. skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego;
 10. udzielenie przepustki na okres do 3 dni
w zakładzie poprawczym
 1. udzielenie urlopu;
 2. podwyższenie kieszonkowego na okres do 3 miesięcy do wysokości 4,5% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

 

Katalog środków dyscyplinarnych

Środek dyscyplinarny stosuje się w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub regulaminu ustalonego w schronisku lub zakładzie, zachowania godzącego w dobro innych osób, ucieczki ze schroniska albo zakładu lub nieusprawiedliwionego niepowrócenia z udzielonego urlopu lub z przepustki.

Środkiem dyscyplinarnym jest:

 

 1. upomnienie;
 2. nagana;
 3. zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;
 4. zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;
 5. cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt schroniska albo zakładu na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo opiekunem;
 6. obniżenie kieszonkowego, nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, na okres do 3 miesięcy;
 7. cofnięcie zgody na korzystanie z internetu lub gier komputerowych na okres do 3 miesięcy;
 8. cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem albo zakładem na okres do 3 miesięcy;
 9. cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren schroniska albo zakładu na okres do 3 miesięcy.
w zakładzie poprawczym

 

 
 • Ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1165) - art. 1 pkt 23.
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel