Nowy wzór świadectwa pracy od 7 września 2019 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 6 września 2019 r.
Poleć znajomemu
Nowy wzór świadectwa pracy od 7 września 2019 r.

Po raz drugi w tym roku zmienia się wzór świadectwa pracy. Tym razem zmiana wynika z wydłużenia okresu na złożenie wniosku o jego sprostowanie.

Nowe pouczenie - bez wskazywania właściwego sądu

Od 7 września 2019 r.  w  świadectwie pracy zamieszcza się pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Przy czym już nie ma obowiązku wskazywania sądu właściwego do wniesienia tego żądania.

Powyższa zmiana wynika z nowelizacji Kodeksu pracy. Pisaliśmy o tym w artykułach:
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel