Obniżenie wieku emerytalnego – skutki dla stosunku pracy

Data publikacji: 3 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Obniżenie wieku emerytalnego – skutki dla stosunku pracy

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny został ponownie ustalony dla kobiet – 60 lat, zaś dla mężczyzn – 65 lat. Sprawdź, jak nowe regulacje wpłyną na sytuację nauczycieli, którzy mają prawo do emerytury bez względu na wiek oraz pracowników objętych ochroną przedemerytalną.

Obniżenie wieku emerytalnego – skutki dla nauczycieli

Obowiązujący od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny wpłynie na sytuację nauczycieli, którzy nabyli prawo do emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela a jeszcze nie skorzystali z tych uprawnień. Emerytura ta dotychczas była obliczana na tzw. starych zasadach, a więc z uwzględnieniem okresów składkowych i nieskładkowych. Emerytura obliczona w taki sposób była zwykle dużo korzystniejsza niż emerytura obliczona na tzw. nowych zasadach, a więc np. emerytura powszechna. Warunkiem przejścia na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela obliczoną na tzw. starych zasadach jest przejście na nią przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Nauczyciele, którzy chcą skorzystać z emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek na starych zasadach muszą przejść na nią przed osiągnięciem odpowiednio 60 lub 65 lat. W przeciwnym razie zostaną ona naliczona na tzw. nowych, mniej korzystnych zasadach.
Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie przepis przejściowy, zgodnie z którym przejście na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela obliczoną według tzw. starych zasad będzie możliwe dla nauczycieli, którzy w okresie do 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - pod warunkiem, że złożą oni wniosek o emeryturę w terminie do 31 sierpnia 2018 r.
Obniżenie wieku emerytalnego – skutki dla pracowników niepedagogicznych

Osoby zatrudnione w szkołach na podstawie Kodeksu pracy także odczują zmianę przepisów. Ustalony powszechny wiek emerytalny wpływa bowiem na okres objęcia tzw. ochroną przedemerytalną, czyli okres, w którym ograniczona jest możliwość zmiany warunków pracy i zwalniania pracowników. Ochrona przedemerytalną zwykle obejmuje 4 lata przed osiągnięciem spodziewanego wieku emerytalnego, jeśli z jego osiągnięciem pracownik ma prawo do emerytury.

Przepisy przejściowe przewidują jednak dodatkowe rozwiązania w tym zakresie:

1) pracownik, który rozpoczął wiek ochronny jeszcze na dotychczasowych zasadach (czyli licząc 4 lata wstecz od wydłużonego wieku emerytalnego) – zachowa ochronę do upływu 4 lat liczonych od jej rozpoczęcia, mimo że jego wiek emerytalny zostaje obniżony. A zatem w wielu przypadkach wiek ochronny będzie wykraczał poza wiek emerytalny;

2) jeśli pracownik nie rozpoczął jeszcze przed październikiem 2017 r. okresu ochronnego, ale nowy obniżony wiek emerytalny osiągnie szybciej niż w ciągu 4 lat od 1 października 2017 r. – jego ochrona przedemerytalna zacznie się 1 października 2017 r., a skończy odpowiednio po 4 latach, czyli 1 października 2021 r.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel