Od 1 września nowości w organizacji zajęć w-f

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 18 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Od 1 września nowości w organizacji zajęć w-f

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem nowego roku szkolnego. Ostatecznie rozporządzenie przewiduje pewne zmiany w porównaniu do projektu – sprawdź jakie.

Zmiany w toku procesu legislacyjnego

W stosunku do projektu w ostatecznym brzmieniu rozporządzenia nie przewidziano możliwości prowadzenia zajęć do wyboru przez innego nauczyciela wychowania fizycznego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo – lekcyjne. Poza tym upoważnienia do udzielania opinii w sprawie propozycji zajęć do wyboru ostatecznie została pozbawiona rada szkoły.

5 rozwiązań w nowych przepisach

W pozostałym zakresie rozporządzenie odpowiada projektowi. Przewidziane zostały w nim następujące rozwiązania:

1)      podział obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na zajęcia realizowane w formie klasowo-lekcyjnej i zajęcia do wyboru przez uczniów (sportowe, rekreacyjno – zdrowotne, taneczne, aktywna turystyka)

2)      określenie tygodniowego wymiaru zajęć klasowo lekcyjnych – 2 godziny w szkołach podstawowych i 1 godzina w szkołach ponadpodstawowych,

3)      możliwość łączenia zajęć do wyboru w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych,

4)      możliwość łączenia różnych zajęć do wyboru w okresach nie dłuższych niż 4 tygodnie,

5)      propozycje zajęć do wyboru przedstawia dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym, a opiniuje rada pedagogiczna, rada rodziców,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1322).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel