Od 1 września podstawa programowa dla 4 nowych zawodów

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 16 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Od 1 września podstawa programowa dla 4 nowych zawodów

Resort edukacji przygotował podstawy programowe dla nowo wprowadzonych zawodów, takich jak szkutnik czy mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej. Zaczną one obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Zmiany w kształceniu nastąpiły również w zawodzie Technik pożarnictwa.

Nowa podstawa programowa

W rozporządzeniu MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 184, z 2015 r. poz. 130 i 1123 oraz z 2016 r. poz. 894) w załączniku wprowadzono zmiany dotyczące nowych podstaw programowych. Dotyczą one takich zawodów jak:

  • Technik automatyk (311909)
  • Technik szerokopasmowej komunikacji elektroniczne (311412)
  • Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej (817212)
  • Szkutnik (711504).

Warunki kształcenia w zawodzie Technik pożarnictwa

Zmienione zostały również warunki kształcenia w zawodzie Technik pożarnictwa. Szkoły, które rozpoczęły kształcenie w tym zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016, kontynuują kształcenie zgodnie z podstawą programową określoną w przepisach rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do zakończenia cyklu kształcenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2016 r.
  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 1212).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel