Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Od marca większa współpraca jednostek straży pożarnej z placówkami oświatowymi

Wysocka Marta

Data publikacji: 23 lutego 2016 r.
Poleć znajomemu
Od marca większa współpraca jednostek straży pożarnej z placówkami oświatowymi

Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb mogą wspierać system oświaty w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – takie regulacje przewiduje nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Zaczną one obowiązywać od marca 2016 r.

Cel: rozszerzenie grona organów współpracujących z przedszkolami i szkołami

Zmiany w art. 2a ustawy o systemie oświaty mają na celu umożliwienie szerszego włączania jednostek wyspecjalizowanych w ochronie ludności w realizację działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży dotyczących różnego typu zagrożeń, w tym zagrożenia pożarowego. Mają być one podejmowane głównie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej ze względu na to, że dysponują odpowiednio przygotowaną kadrą oraz bazą materialną.

Nie doprecyzowano, co należy rozumieć pod pojęciem wspierania placówek

Nowelizacja ustawy nie wskazuje sposobów wspierania placówek. Jednak z uzasadnienia projektu wynika, że dyrektorzy powinni przede wszystkim korzystać z zasobów kadrowych, wiedzy oraz bazy materialnej, którą dysonują jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas organizowania interesujących działań edukacyjnych z zakresu prewencji i profilaktyki przeciwpożarowej.

Straż pożarna wspiera, ale nie zastąpi edukacji w przedszkolu

Należy pamiętać, że wspieranie nie może oznaczać całkowitego zastąpienia przedszkola w realizacji treści podstawy programowej. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, a także umie o nią poprosić,

2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu,

3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt, potrafi ich unikać,

4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,

5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

Współpraca z Państwową Strażą Pożarną ma jedynie zwiększyć skuteczność działalności prowadzonej w ramach systemu oświaty.
Marta Wysocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel