Od marca większa współpraca jednostek straży pożarnej z placówkami oświatowymi

Marta Wysocka

Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego.
Data publikacji: 23 lutego 2016 r.
Poleć znajomemu
Od marca większa współpraca jednostek straży pożarnej z placówkami oświatowymi

Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb mogą wspierać system oświaty w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – takie regulacje przewiduje nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Zaczną one obowiązywać od marca 2016 r.

Cel: rozszerzenie grona organów współpracujących z przedszkolami i szkołami

Zmiany w art. 2a ustawy o systemie oświaty mają na celu umożliwienie szerszego włączania jednostek wyspecjalizowanych w ochronie ludności w realizację działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży dotyczących różnego typu zagrożeń, w tym zagrożenia pożarowego. Mają być one podejmowane głównie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej ze względu na to, że dysponują odpowiednio przygotowaną kadrą oraz bazą materialną.

Nie doprecyzowano, co należy rozumieć pod pojęciem wspierania placówek

Nowelizacja ustawy nie wskazuje sposobów wspierania placówek. Jednak z uzasadnienia projektu wynika, że dyrektorzy powinni przede wszystkim korzystać z zasobów kadrowych, wiedzy oraz bazy materialnej, którą dysonują jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas organizowania interesujących działań edukacyjnych z zakresu prewencji i profilaktyki przeciwpożarowej.

Straż pożarna wspiera, ale nie zastąpi edukacji w przedszkolu

Należy pamiętać, że wspieranie nie może oznaczać całkowitego zastąpienia przedszkola w realizacji treści podstawy programowej. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, a także umie o nią poprosić,

2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu,

3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt, potrafi ich unikać,

4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,

5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

Współpraca z Państwową Strażą Pożarną ma jedynie zwiększyć skuteczność działalności prowadzonej w ramach systemu oświaty.
Marta Wysocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel