Odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2016 roku bez zmian

Data publikacji: 21 grudnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2016 roku bez zmian

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2016 rok. Ustawa obejmuje swym zakresem zagadnienia związane z wysokością odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który w 2016 roku pozostanie bez zmian.

Odpis dla nauczycieli wyniesie 2.879,91 zł

Dla nauczycieli corocznie dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku.

Odpisy na ZFŚS będą naliczane z uwzględnieniem kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia 2012 r., tj. 2.618,10 zł. W konsekwencji wyniesie on 2.879,91 zł, czyli pozostanie na niezmienionym poziomie.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel