Olimpiady także dla gimnazjalistów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 26 września 2014 r.
Poleć znajomemu
Olimpiady także dla gimnazjalistów

26 września 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ws. organizacji konkursów, turniejów i olimpiad, która umożliwia organizowanie olimpiad także dla uczniów gimnazjów. Resort edukacji ogłosił już otwarty konkurs na organizację i przeprowadzenie olimpiad w latach 2014-2015, 2015-2016 z matematyki, informatyki oraz języka angielskiego. Zadanie to finansowane będzie z dotacji celowej.

Gimnazjaliści będą mogli brać udział w olimpiadach

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i techników, a także dla uczniów gimnazjów, z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub każdej dziedziny wiedzy mogą być organizowane:

 1. olimpiady interdyscyplinarne obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów;
 2. olimpiady  przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania;
 3. olimpiady z przedmiotów dodatkowych obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako przedmioty dodatkowe;
 4. olimpiady tematyczne związane z wybranym przedmiotem lub wybraną dziedziną wiedzy.

 

Do 30 czerwca 2015 r. regulaminy turniejów muszą być dostosowane do nowych przepisów

Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia, regulamin olimpiady musi zawierać w szczególności:

 1. tryb powoływania komitetów okręgowych oraz tryb pracy komitetu głównego i komitetów okręgowych;
 2. tryb przeprowadzania zawodów poszczególnych stopni, w tym powoływania komisji przeprowadzających zawody, szczegółowy tryb opracowywania zadań, oceny prac oraz ustalania i ogłaszania wyników zawodów;
 3. zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach zawodów oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów;
 4. kryteria kwalifikowania uczestników do zawodów kolejnych stopni oraz tryb odwoływania się przez uczestników od oceny prac na poszczególnych stopniach zawodów;
 5. warunki organizacji zawodów poszczególnych stopni, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych;
 6. warunki uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty olimpiady;
 7. warunki kwalifikowania laureatów do udziału w olimpiadzie międzynarodowej;
 8. rodzaj dokumentacji z zawodów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

 

W roku szkolnym 2014/2015 olimpiady i turnieje będą przeprowadzone według dotychczasowych regulaminów. Regulaminy olimpiad i turniejów przeprowadzanych w roku szkolnym 2015/2016 muszą być dostosowane do nowych przepisów rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2015 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło już otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów gimnazjów z matematyki, informatyki i języka angielskiego w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016” – (DE-WZP.045.2.13.2014). Sprawdź szczegóły>>

Opracowanie: Anna Trochimiuk

 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2014 r., poz. 1290).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel