Olimpiady także dla gimnazjalistów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 26 września 2014 r.
Poleć znajomemu
Olimpiady także dla gimnazjalistów

26 września 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ws. organizacji konkursów, turniejów i olimpiad, która umożliwia organizowanie olimpiad także dla uczniów gimnazjów. Resort edukacji ogłosił już otwarty konkurs na organizację i przeprowadzenie olimpiad w latach 2014-2015, 2015-2016 z matematyki, informatyki oraz języka angielskiego. Zadanie to finansowane będzie z dotacji celowej.

26 września 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ws. organizacji konkursów, turniejów i olimpiad, która umożliwia organizowanie olimpiad także dla uczniów gimnazjów. Resort edukacji ogłosił już otwarty konkurs na organizację i przeprowadzenie olimpiad w latach 2014-2015, 2015-2016 z matematyki, informatyki oraz języka angielskiego. Zadanie to finansowane będzie z dotacji celowej.

Gimnazjaliści będą mogli brać udział w olimpiadach

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i techników, a także dla uczniów gimnazjów, z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub każdej dziedziny wiedzy mogą być organizowane:

 1. olimpiady interdyscyplinarne obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów;
 2. olimpiady  przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania;
 3. olimpiady z przedmiotów dodatkowych obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako przedmioty dodatkowe;
 4. olimpiady tematyczne związane z wybranym przedmiotem lub wybraną dziedziną wiedzy.

 

Do 30 czerwca 2015 r. regulaminy turniejów muszą być dostosowane do nowych przepisów

Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia, regulamin olimpiady musi zawierać w szczególności:

 1. tryb powoływania komitetów okręgowych oraz tryb pracy komitetu głównego i komitetów okręgowych;
 2. tryb przeprowadzania zawodów poszczególnych stopni, w tym powoływania komisji przeprowadzających zawody, szczegółowy tryb opracowywania zadań, oceny prac oraz ustalania i ogłaszania wyników zawodów;
 3. zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach zawodów oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów;
 4. kryteria kwalifikowania uczestników do zawodów kolejnych stopni oraz tryb odwoływania się przez uczestników od oceny prac na poszczególnych stopniach zawodów;
 5. warunki organizacji zawodów poszczególnych stopni, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych;
 6. warunki uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty olimpiady;
 7. warunki kwalifikowania laureatów do udziału w olimpiadzie międzynarodowej;
 8. rodzaj dokumentacji z zawodów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

 

W roku szkolnym 2014/2015 olimpiady i turnieje będą przeprowadzone według dotychczasowych regulaminów. Regulaminy olimpiad i turniejów przeprowadzanych w roku szkolnym 2015/2016 muszą być dostosowane do nowych przepisów rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2015 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło już otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów gimnazjów z matematyki, informatyki i języka angielskiego w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016” – (DE-WZP.045.2.13.2014). Sprawdź szczegóły>>

Opracowanie: Anna Trochimiuk

 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2014 r., poz. 1290).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel