Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

PESEL na legitymacjach szkolnych trzeba dopisać ręcznie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 9 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu
PESEL na legitymacjach szkolnych trzeba dopisać ręcznie
Dokument archiwalny

Nowe wzory legitymacji szkolnych przewidują miejsce na wpisanie numeru PESEL ucznia. Szkoły, które posiadają zapas legitymacji wydrukowanych według dotychczasowego wzoru, mogą wydawać je do roku szkolnego 2015/2016 włącznie, jednakże na ich drugiej stronie muszą wpisać numer PESEL ucznia.

Na wydanych legitymacjach trzeba dopisać numer PESEL

Zmianę wzoru legitymacji szkolnych wprowadza nowelizacja rozporządzenia ws. świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, która wchodzi w życie 23 stycznia 2015 roku. Nowe legitymacje na pierwszej stronie mają rubrykę, w której zamieszcza się numer PESEL ucznia. Nowe przepisy nie obligują do wymiany już wydanych legitymacji, gdyż te zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. Co więcej, aby wykorzystać zapasy zakupionych już legitymacji, szkoły mogą wydawać legitymacje na dotychczasowym druku do roku szkolnego 2015/2016 włącznie.

Każdy uczeń musi jednak na legitymacji szkolnej, nawet wydanej na poprzednim druku, mieć zamieszczony numer PESEL. W związku z tym, w legitymacjach szkolnych wydanych na dotychczasowych wzorach, na drugiej stronie nad tekstem  „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
Legitymację ucznia niepełnosprawnego na wniosek rodziców trzeba wymienić

Uczniowie niepełnosprawni także mogą nadal posługiwać się legitymacjami wydanymi na podstawie dotychczasowego wzoru, a numer PESEL zostanie dopisany ręcznie na rewersie legitymacji.  Jednakże, na pisemny wniosek rodziców ucznia niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, dyrektor szkoły nieodpłatnie wymienia legitymację szkolną na nową.  Poprzednio wydana legitymacja musi  w takiej sytuacji zostać zwrócona.   

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel