Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Pierwsze przepisy ustaw reformujących obowiązują już od 15 stycznia

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 12 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pierwsze przepisy ustaw reformujących obowiązują już od 15 stycznia

11 stycznia br. w Dzienniku Ustaw ogłoszono i opublikowano nowe ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe. Pierwsze przepisy tych ustaw wejdą w życie już po upływie 3 i 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowy publikator

Znane są już publikatory nowych przepisów. Ma to istotne znaczenie dla każdego dyrektora, gdyż w związku z wejściem w życie nowego Prawa oświatowego w dniu 1 września 2017 r. konieczne będzie dostosowanie treści wewnątrzszkolnych aktów prawnych i innych dokumentów szkolnych, w tym używanych w szkole wzorów pism. Dostosowanie będzie konieczne w każdym przypadku, gdy w treści dokumentu powoływano się na ustawę o systemie oświaty. Prawo oświatowe opublikowano w Dz.U. pod poz. 59.

Pierwsze przepisy wchodzą w życie już 15 stycznia 2017 r.

Istotny jest również fakt ogłoszenia ustaw reformujących w dniu 11 stycznia. Oznacza, że pierwsze regulacje przewidziane w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wejdą w życie już 15 stycznia 2017 r. W szczególności chodzi tu o przepisy dotyczące wygaszania gimnazjum, jego przekształcania lub włączania do innej szkoły (choć oczywiście zostały zachowane terminy na podjęcie odpowiednich kroków w tym zakresie).

Kolejne zmiany wejdą w życie 25 stycznia. Wśród nich należy wymienić:

 • uchylenie niektórych przepisów ustawy o systemie oświaty dotyczących rekrutacji,
 • możliwość dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą (na dzień dzisiejszy brak jest projektu rozporządzenia, które miałoby doprecyzować te kwestie),
 • możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek w następstwie wygaśnięcia stanu nieczynnego bądź rozwiązania stosunku pracy w związku z reformą oświaty,
 • możliwość przeniesienia służbowego nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (do 31 sierpnia 2019 r.),
 • możliwość nałożenia na nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązku uzupełnienia etatu,
 • wyłączenie możliwości przeniesienia przymusowego nauczyciela.
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel