Podstawy programowe dla 215 zawodów – podpisano nowe rozporządzenie MEN

Data publikacji: 21 maja 2019 r.
Poleć znajomemu
Podstawy programowe dla 215 zawodów – podpisano nowe rozporządzenie MEN

Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Nowością jest m.in. uwzględnienie kryteriów weryfikacji efektów kształcenia.

Michał Kowalski (opracowanie)

215 zawodów w 32 branżach

Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Nowy akt prawny reguluje podstawy programowe dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Zawody te zostały przyporządkowane do 32 branż. Poza tym rozporządzenie określa dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów.

Rozporządzenie jest konsekwencją reformy kształcenia zawodowego w zakresie programowym. W wyniku tej reformy m.in. wprowadzono nowe zawody, o które wnioskowali pracodawcy, np. technik programista, pracownik pomocniczy gastronomii, drukarz fleksograficzny, monter jachtów i łodzi. Poza tym otwarto drogę dalszego rozwoju zawodowego np. w zawodach: betoniarz-zbrojach, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanej.

Co nowego

Oczywiście nowa podstawa programowa różni się od dotychczasowej strukturą i zakresem treści. Przede wszystkim uwzględniono kryteria weryfikacji efektów kształcenia. Innymi słowy w nowym rozporządzeniu opisano wymagania, które potwierdzą osiągniecie efektów kształcenia w danym zawodzie. W intencji MEN leżało bowiem uczynienie nowej podstawy programowej transparentną. Uczeń ma bowiem mieć możliwość poznania wymagań na egzaminie zawodowym, zaś nauczyciel ma jasno określone wymagania, które pomogą mu w opracowaniu kryteriów oceniania.

W rozporządzeniu uregulowano też propozycje dodatkowych umiejętności zawodowych, które szkoła może wybrać jako dodatkową ofertę w danym zawodzie.

Technik fryzjer może uczyć się podstaw wizażu lub podstaw barberstwa. Technik informatyk może zdobywać dodatkowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w sieci lub programowania w języku python. Kelner może nabywać umiejętności baristyczne, a ogrodnik – prowadzenia winnic. Natomiast uczniowie zawodów poligraficznych mogą przygotowywać się do modelowania 3D.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2019 r. Przepisy te będą stosowane:
  • od 1 września 2019 r. w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.; semestrze I szkoły policealnej; klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum;
  • od 1 września 2020 r. w semestrze I branżowej szkoły II stopnia
  • w kolejnych latach szkolnych - również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkó
Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel