Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 czerwca 2014 r.
Poleć znajomemu
Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014

27 czerwca  kończą się zajęcia w większości szkół. Dla ok. 5 milionów uczniów i ponad 600 tysięcy nauczycieli rozpoczynają się wakacje.  Miniony rok szkolny był bardzo obfity w zmiany w prawie oświatowym. Obniżenie opłat za przedszkola, wprowadzenie obowiązku szkolnego sześciolatków, próba zmian Karty Nauczyciela i wdrażanie bezpłatnych podręczników  - to tylko niektóre z nowości, które przyniósł nam rok szkolny 2013/2014. Już czas na zasłużony wypoczynek.

27 czerwca  kończą się zajęcia w większości szkół. Dla ok. 5 milionów uczniów i ponad 600 tysięcy nauczycieli rozpoczynają się wakacje.  Miniony rok szkolny był bardzo obfity w zmiany w prawie oświatowym. Obniżenie opłat za przedszkola, wprowadzenie obowiązku szkolnego sześciolatków, próba zmian Karty Nauczyciela i wdrażanie bezpłatnych podręczników  - to tylko niektóre z nowości, które przyniósł nam rok szkolny 2013/2014. Już czas na zasłużony wypoczynek.

Bezpłatne podręczniki

Jednym z najistotniejszych wydarzeń w mijającym roku szkolnym 2013/2014, zdaniem MEN, są zmiany na rynku podręczników szkolnych. Wkrótce - z punktu widzenia rodziców - podręczniki będą darmowe. Już 1 września 2014 r. do szkół trafią pierwszy darmowy podręcznik, opracowany przez resort edukacji.

Pisaliśmy o tym m.in.  w artykule: ”Darmowe podręczniki - zmiany wchodzą w życie”.
Obniżenie opłat za przedszkola

Rok szkolny 2013/2014 był pierwszym, w którym rodzice w całej Polsce płacili nie więcej niż 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5. bezpłatnych godzin.  Rząd po raz pierwszy przekazał środki finansowe z budżetu państwa na wsparcie samorządów, w celu upowszechniania wychowania przedszkolnego.

Pisaliśmy o tym m.in.  w artykule: „Ustawa o systemie oświaty w roku szkolnym 2013/2014”.
Sześciolatki idą do szkoły bez względu na wolę rodziców

Mijający rok szkolny był ostatnim, w którym o posłaniu dziecka sześcioletniego do szkoły decydowali jego rodzice. We wrześniu 2014 r. do I klas szkół podstawowych razem z siedmiolatkami pójdą obowiązkowo dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika rozpoczną naukę w 2015 r., wraz z całym rocznikiem dzieci sześcioletnich urodzonych w 2009 r.

Pisaliśmy o tym m.in.  w artykule: „Ustawa „sześciolatkowa” podpisana przez Prezydenta


Przy czym, zmienił się sposób odroczenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Teraz będzie można tego dokonać na wniosek rodziców w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

Pisaliśmy o tym m.in.  w artykule: ”Sześciolatki mogą zostać w przedszkolu
Zasady rekrutacji wprowadzone do ustawy o systemie oświaty

W trakcie minionego roku szkolnego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli oraz szkół publicznych. Zasady te zostały  uregulowane bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty, a nie jak dotychczas w rozporządzeniu - co zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Rodzice dzieci i uczniów nieprzyjętych do placówki zyskali możliwość wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  na niekorzystny wynik postępowania rekrutacyjnego.

Pisaliśmy o tym m.in. w artykule: ”Nowe zasady rekrutacji”.
Nowe stanowisko - asystent nauczyciela

4 czerwca 2014 r. weszły w życie przepisy umożliwiające zatrudnienie w szkole podstawowej asystenta nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I-III oraz asystenta wychowawcy świetlicy.

Angielski w każdym przedszkolu

Zmieniła się także podstawa programowa w zakresie wychowania przedszkolnego. Wprowadzono obowiązkowo bezpłatną naukę języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.  Zmiana ta jest wprowadzana stopniowo - od 1 września 2014 r. - tak, by od 1 września 2017 roku wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego uczyły się języka obcego.

Pisaliśmy o tym m.in.  w artykule:: „Angielski w każdym przedszkolu od 2017 roku”.

Bardziej elastyczne przepisy o nadzorze pedagogicznym

Od 1 września 2013 r. wprowadzono również nowe wymagania wobec szkół i placówek, których poziom spełniania wymagań jest ustalany w procesie ewaluacji zewnętrznej. W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzanej w szkole, spełniania wskazanych w rozporządzeniu wymagań na poziomie E, organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest zobowiązany do przeprowadzenia w tej szkole ewaluacji całościowej. Proces ewaluacyjny musi zostać przeprowadzony w terminie nieprzekraczającym 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły/placówki raportu z ewaluacji.

Uległ też zmianie sposób realizacji przez dyrektorów szkół i placówek niektórych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. W szczególności dotyczy to zawartości planu nadzoru pedagogicznego. Przykładowo, zamiast uwzględniania w planie nadzoru pedagogicznego tematyki szkoleń i narad nauczycieli na rok szkolny 2013/2014 i następne lata, dyrektor ma obowiązek zaplanowania zakresu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

Pisaliśmy o tym m.in.  w artykule:„Nadzór pedagogiczny od 1 września 2013 r. w praktyce”
Ostatni rok sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu maturalnego w dotychczasowej formule

Mijający rok szkolny był też ostatnim, w którym przeprowadzono sprawdzian dla szóstoklasistów i maturę dla absolwentów liceów ogólnokształcących w dotychczasowej formule. Wiosną przyszłego roku pierwsze roczniki, które uczyły się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, przystąpią do egzaminów zewnętrznych w zmienionej formule na zakończenie szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej.

Pisaliśmy o tym m.in.  w artykule: „Matura 2015 r. - zmiany już są pewne

Próba zmiany Karty Nauczyciela

Od września 2013 r. trwały prace nad nowym brzmieniem Karty Nauczyciela. Po burzliwych konsultacjach społecznych  oraz akcji protestacyjnej nauczycieli,  resort edukacji zwolnił tempo prac (zmiany miały wejść w życie już 1 września 2014 r.) i  obecnie analizuje zgłoszone zastrzeżenia , by przygotować stanowisko w sprawie i przedstawić rekomendacje zmian, które powinny zostać wniesione w projekcie rządowym do Sejmu.

Pisaliśmy o tym m.in.  w artykule: „MEN nie rezygnuje ze zmian w Karcie Nauczyciela”.
Droższe bilety dla nauczycieli

Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele przedszkoli zyskali prawo do legitymacji służbowej oraz zniżki na przejazdy komunikacją publiczną. Nauczyciele innych placówek, którzy dotychczas korzystali z 37%-owej zniżki, od nowego roku płacą za przejazdy o 4% więcej niż dotychczas.

.Pisaliśmy o tym m.in.  w artykule: „Od stycznia tylko 33% ulgi dla nauczycieli na przejazdy”.

Wszystkim Czytelnikom Portalu Oświatowego życzymy udanych wakacji. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami.

Redakcja Portalu Oświatowego

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel