Procedura odtworzenia protokołów egzaminów w nowym rozporządzeniu MEN

Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Procedura odtworzenia protokołów egzaminów w nowym rozporządzeniu MEN

Dziś, 1 września 2017 r., w życie wchodzi także nowe rozporządzenie MEN regulujące zasady prowadzenia dokumentacji w szkołach, przedszkolach i placówkach. Zobacz, jakie nowości w nim przewidziano.

Poza zmianami porządkującymi wynikającymi z konieczności dostosowania terminologii do nowego ustroju szkolnego nowością jest przede wszystkim rozszerzenie procedury postępowania w przypadku zniszczenia dokumentacji nauczania na przypadki zniszczenia protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu maturalnego z danych przedmiotów oraz protokołów dotychczasowych egzaminów dojrzałości.

W przypadku ich zniszczenia dyrektor będzie musiał:

  • powołać komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji
  • powołaniu komisji i wynikach jej pracy zawiadomić kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę.

Nadto uzupełniono katalog dokumentów gromadzonych w indywidualnych teczkach dzieci, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchaczy i wychowanków. W pozostałym zakresie utrzymano dotychczasowy stan prawny.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel