Rekrutacja w 2020 r. według nowego rozporządzenia

Data publikacji: 10 października 2019 r.
Poleć znajomemu
Rekrutacja w 2020 r. według nowego rozporządzenia

Od 2020 r. obowiązywało będzie nowe rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji. Sprawdzamy, czy przewiduje ono nowe rozwiązania prawne.

Zakres regulacji nowego rozporządzenia jest analogiczny jak w przypadku dotychczasowego. Otóż reguluje ono:

  • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacji,
  • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
  • skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Co do zasady rozporządzenie powiela dotychczasowy stan prawny. Zmiany mają na celu dostosowanie zasad rekrutacji do aktualnego brzmienia przepisów systemowych czyli Prawa oświatowego i ustawy o systemie oświaty. W nowym rozporządzeniu:

  • zmieniono kryteria postępowania rekrutacyjnego do branżowej szkoły II stopnia, a mianowicie zrezygnowano z brania pod uwagę szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  • zastąpiono placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – centrami kształcenia zawodowego (konsekwencja zmian ustroju szkolnictwa zawodowego)
  • uzupełniono regulacje przejściowe regulujące sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 1 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wymienionych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, oraz ilość punktów przyznawanych za świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem.
  • doprecyzowano, które z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych podlegają przeliczeniu na punkty.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że znajdzie zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (z zastrzeżeniem regulacji przejściowych dla szkół ponadpodstawowych).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel