Rozmowa sprawdzająca – wybór języków obcych

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 2 września 2016 r.
Poleć znajomemu
Rozmowa sprawdzająca – wybór języków obcych

Od 1 września 2016 r. zlikwidowany został sprawdzian szóstoklasisty. W związku z tym konieczna była zmiana polegająca na rezygnacji z określenia języków obcych nowożytnych objętych rozmową sprawdzającą poprzez odniesienie do katalogu języków, z których można przystąpić odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego albo egzaminu maturalnego. Poznaj szczegóły!

Wybór spośród listy języków

W rozporządzeniu MEN z 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. poz. 447) wprowadzono zmiany dotyczące języków obcych nowożytnych, spośród których wnioskodawca przystępujący do rozmowy sprawdzającej będzie mógł dokonać wyboru.

Wybór dotyczy następujących języków:

  • angielskiego,
  • francuskiego,
  • hiszpańskiego,
  • niemieckiego,
  • rosyjskiego lub
  • włoskiego,

a w przypadku ubiegania się o uznanie świadectwa za dokument potwierdzający wykształcenie gimnazjalne lub uprawnienie do kontynuacji nauki albo o potwierdzenie wykształcenia gimnazjalnego lub uprawnienia do kontynuacji nauki:

  • angielskiego,
  • francuskiego,
  • hiszpańskiego,
  • niemieckiego,
  • rosyjskiego,
  • ukraińskiego lub
  • włoskiego.
Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2016 r.
  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. poz. 1369).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel