Średnia urlopowa dyrektora dzielona przez 21

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 10 kwietnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Średnia urlopowa dyrektora dzielona przez 21

Do nowych przepisów Karty Nauczyciela w sprawie udzielania urlopu wypoczynkowego kadrze kierowniczej szkoły dostosowano przepisy rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Urlop nieferyjny – średnia urlopowa także nieferyjna

Od 1 stycznia 2018 r. dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole korzystają z urlopu na zasadach analogicznych jak nauczyciele placówek nieferyjnych. Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia urlopowego nauczycieli nie zostało jednak od razu dostosowane do nowych przepisów i tylko praktyka wskazywała, że sumę składników wynagrodzenia należy podzielić przez 21 a nie 30, skoro kadra kierownicza korzysta z urlopu w dni robocze a nie kalendarzowe.

Nowelizacja przepisów rozporządzenia wprowadziła nowe brzmienie §5 ust. 2 wskazując, że wynagrodzenie za jeden dzień urlopu:

1) nauczyciela pełniącego stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, o których mowa w art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela,

2) nauczyciela, o którym mowa w art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela

- ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4 rozporządzenia przez liczbę 21.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel