Średnia urlopowa dyrektora dzielona przez 21

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 kwietnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Średnia urlopowa dyrektora dzielona przez 21

Do nowych przepisów Karty Nauczyciela w sprawie udzielania urlopu wypoczynkowego kadrze kierowniczej szkoły dostosowano przepisy rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Urlop nieferyjny – średnia urlopowa także nieferyjna

Od 1 stycznia 2018 r. dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole korzystają z urlopu na zasadach analogicznych jak nauczyciele placówek nieferyjnych. Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia urlopowego nauczycieli nie zostało jednak od razu dostosowane do nowych przepisów i tylko praktyka wskazywała, że sumę składników wynagrodzenia należy podzielić przez 21 a nie 30, skoro kadra kierownicza korzysta z urlopu w dni robocze a nie kalendarzowe.

Nowelizacja przepisów rozporządzenia wprowadziła nowe brzmienie §5 ust. 2 wskazując, że wynagrodzenie za jeden dzień urlopu:

1) nauczyciela pełniącego stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, o których mowa w art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela,

2) nauczyciela, o którym mowa w art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela

- ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4 rozporządzenia przez liczbę 21.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel