Świadczenie urlopowe nauczycieli i odpisy na ZFŚS w 2016 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 29 grudnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Świadczenie urlopowe nauczycieli i odpisy na ZFŚS w 2016 roku

W 2016 r. podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych będzie stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie z II półrocza 2010 r., tj. 2.917,14 zł. W konsekwencji po raz kolejny wysokość odpisów na ZFŚS oraz świadczenia urlopowego nauczycieli została utrzymana na dotychczasowym poziomie.

Odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli placówek niepublicznych w 2016 r. wyniesie:

 1. 1.093,93 zł na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach;
 2. 1.458,57 zł na jednego zatrudnionego wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych;
 3. na jednego pracownika młodocianego:
  • 145,86 zł (w pierwszym roku nauki),
  • 175,03 zł (w drugim roku nauki),
  • 204,20 zł (w trzecim roku nauki)
 1. 1.276,25 zł na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (opcjonalne zwiększenie odpisu o 6,25% w stosunku do odpisu podstawowego)

Ponadto, pracodawca może zwiększyć fundusz o:

 1. 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 182,32 zł, na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy
 2. 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 218,79 zł, na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę.
Odpis na ZFŚS nauczycieli - 2.879,91 zł

Dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej  obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Do ustalenia odpisu na ZFŚS nauczycieli ma być jednak brana pod uwagę kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r., tj. 2.618.10 zł. Oznacza to, że odpis na ZFŚS nauczycieli w 2016 r. ma wynieść 2.897,91 zł.

Świadczenie urlopowe nauczycieli w 2016 r. znów 1093,93 zł

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚŚ, tj. w 2016 r. będzie to ponownie kwota 1.093,93 zł (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela).

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel