Szkoły w szpitalach na nowych zasadach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 4 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu
Szkoły w szpitalach na nowych zasadach

 4 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 380).

 

 4 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 380).

 
Szkoła ponadgimnazjalna już przy jednym oddziale

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez ww. rozporządzenie jest brak ograniczenia możliwości tworzenia szkoły ponadgimnazjalnej w podmiotach leczniczych do sytuacji, gdy w jej skład wchodzą co najmniej dwa oddziały. Umożliwi to zapewnienie realizacji obowiązku nauki uczniom szkół ponadgimnazjalnych także w sytuacji, gdy ich liczba będzie umożliwiała utworzenie tylko jednego oddziału. O tę zmianę wielokrotnie postulowali dyrektorzy szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Powyższe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2003 r. Nr 51, poz. 446).

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel