Ułatwienia w nauczaniu indywidualnym i nie tylko – nowe rozwiązania dla dyrektorów

Data publikacji: 10 września 2020 r.
Poleć znajomemu
Ułatwienia w nauczaniu indywidualnym i nie tylko – nowe rozwiązania dla dyrektorów

W życie wchodzą nowe rozwiązania dotyczące <a >indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Jak wskazuje MEN, jest to podyktowane potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom objętym tym nauczaniem.

Indywidualne nauczanie w formie zdalnej

Co wynika z nowych przepisów? Otóż w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia:

  • indywidualnego nauczania,
  • indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Nie następuje to jednak automatycznie – wniosek w tej sprawie zgłaszają rodzice ucznia/pełnoletni uczeń.

O wprowadzeniu zdalnego kształcenia w tym zakresie dyrektor nie może zdecydować bez wniosku rodziców/pełnoletniego ucznia.

Rozwiązanie takie ma umożliwić dyrektorowi zorganizowanie tych zajęć w formie zdalnej a jednocześnie z zachowaniem indywidualnego kontaktu nauczyciela z dzieckiem lub uczniem. Możliwe będzie też ich organizacja w formie mieszanej tj. w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem i częściowo zdalnie. Obydwa rozwiązania można wprowadzić niezależnie od przyjętego w szkole modelu edukacyjnego związanego z sytuacją epidemiologicznego.

W przepisach jednoznacznie wskazano, że jedynie na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia, dyrektor przedszkola lub szkoły może wprowadzić taką organizację zajęć. Taki sposób organizacji zajęć będzie możliwy bez względu na przyjęty model edukacyjny związany z sytuacją epidemiologiczną (stacjonarny, hybrydowy, zdalny).

Zdalna lekcja może być skrócona

Nadal zasadniczy czas trwania zajęć edukacyjnych to 45 minut. Dotyczy to również zajęć zdalnych. W tym zakresie jednak nowe przepisy pozwalają na skrócenie tego czasu do 30 minut lub przedłużenie do 60 minut. W tym zakresie dyrektor decyduje samodzielnie

Możliwa modyfikacja rozkładu zajęć

Możliwe stało się dostosowanie zajęć edukacyjnych do indywidualnych potrzeb szkoły i charakteru tych zajęć. Dyrektor może teraz bowiem czasowo zmodyfikować tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć prowadzonych zdalnie. Do tego jednak wymagana jest opinia rady pedagogicznej. Rozwiązanie takie zostało przewidziane w przepisów wydanych na czas pandemii.

Maraton Oświatowy 2020

Program 28.09.2020 r. 

12:00 -13:15 10 najczęstszych problemów organizacyjnych szkoły w dobie pandemii - Michał Kowalski 

14:00-15:15 Czas pracy nauczyciela i dyrektora placówki w roku szkolnym 2020/2021 – Michał Kowalski

Program 29.09.2020 r. 

10:00 - 11:15 Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 -Leszek Jan Zaleśny 

12:00-13:15 Jak skutecznie wdrożyć nauczanie hybrydowe -Jacek Miklasiński 

13:30-14:45 Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela -Michał Kowalski 

Program 30.09.2020 r. 

12:00 - 13:15 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora szkoły -Michał Kowalski 

14:00-15:15 Zasady wynagradzania nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 - Michał Kowalski

Źródło:
  • Strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2020 r. poz. 1537),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2020 r. poz. 1538),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1539).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel