Urlopy zdrowotne nauczycieli odblokowane

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 25 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Urlopy zdrowotne nauczycieli odblokowane

24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie, które umożliwia skierowanie nauczyciela na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy w celu ustalenia konieczności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciele mają tylko 30 dni by zgłosić się na badania. Pobierz nowe wzory dokumentów związane z korzystaniem przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia.

30 dni na zgłoszenie się do lekarza

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniła się procedura udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Jeżeli nauczyciel chce skorzystać z tego urlopu w innym celu niż na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, musi wpierw złożyć pisemny wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły. Na podstawie wniosku nauczyciela, dyrektor wydaje skierowanie na badanie lekarskie. Wzór tego skierowania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 stycznia 2018 r.

Nauczyciel musi zgłosić się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania.

14 dni na odwołanie od orzeczenia

Uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2)  wyników badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, których przeprowadzenie uzna za niezbędne;

3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia (art. 73 ust. 10b Karty Nauczyciela).

Badanie lekarskie obejmuje ocenę ogólnego stanu zdrowia, ocenę układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy. Lekarz może skierować nauczyciela na badania dodatkowe lub specjalistyczne. W orzeczeniu określony zostaje dokładny okres, na jaki niezbędne jest udzielenie nauczycielowi urlopu zdrowotnego.

Zarówno dyrektor szkoły, jak i nauczyciel, mogą odwołać się od orzeczenia lekarskiego w terminie 14 dni od jego otrzymania.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel