W dokumentacji szkolnej trzeba uwzględnić nową pozycję tekstu jednolitego ustawy o systemie oświaty

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Data publikacji: 29 grudnia 2015 r.
Poleć znajomemu
W dokumentacji szkolnej trzeba uwzględnić nową pozycję tekstu jednolitego ustawy o systemie oświaty

Nowy jednolity tekst ustawy o systemie oświaty obejmuje zmiany wprowadzone w latach 2004-2015 przez 49 innych ustaw oraz przepisami zmieniającymi ogłoszonymi przed 4 grudnia 2015. Zawiera on również zmiany, które wchodzą w życie w najbliższych latach. Sprawdź, od kiedy uwzględniać w podstawie prawnej dokumentacji szkolnej nowy tekst jednolity ustawy o systemie oświaty.

Nowy jednolity tekst ustawy o systemie oświaty obejmuje zmiany wprowadzone w latach 2004-2015 przez 49 innych ustaw oraz przepisami zmieniającymi ogłoszonymi przed 4 grudnia 2015. Zawiera on również zmiany, które wchodzą w życie w najbliższych latach. Sprawdź, od kiedy uwzględniać w podstawie prawnej dokumentacji szkolnej nowy tekst jednolity ustawy o systemie oświaty.

Nowy tekst jednolity ułatwi korzystanie z ustawy

Po raz pierwszy od 11 lat zmienił się tekst jednolity ustawy o systemie oświaty - poprzedni został wydany w 2004 r. Dzieje się tak, gdy liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się jej tekstem może być utrudnione - a tak było w przypadku ustawy o systemie oświaty. Potrzebę wydania tekstu jednolitego potwierdza zamieszczenie przy nim aż 593 przypisów. Obecnie stosującym ustawę łatwiej będzie korzystać z jej tekstu.

Jeśli w dokumentacji tworzonej po 21 grudnia 2015 r. będzie odwołanie do ustawy o systemie oświaty, trzeba wpisać nową pozycję Dz.U.

W obwieszczeniu podano jakich uregulowań prawnych tekst jednolity ustawy nie obejmuje (mieszczą się one na 45 stronach aktu prawnego). W tekście jednolitym uwzględniono zmiany wprowadzone 49 ustawami więcej lub mniej związanymi z ustawą o systemie oświaty. Ważne jest, że tekst jednolity wskazuje zmiany ustawy wchodzące w życie po dacie jego ogłoszenia.

Obwieszczenie nosi datę 4 grudnia 2015 r., ale zostało opublikowane 21 grudnia 2015 r. Zatem przygotowując dokumentację szkolną, w której stosujemy jako podstawę prawną ustawę o systemie oświaty - po 21 grudnia 2015 r. wpisujemy Dz.U. z 2015 r. poz. 2156. We wcześniej wydanej dokumentacji nie aktualizujemy podstawy prawnej.

Źródło:

Opracowanie: Leszek Zaleśny, Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel