Więcej osób otrzyma kartę rowerową

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 22 maja 2013 r.
Poleć znajomemu
Więcej osób otrzyma kartę rowerową

O kartę rowerową będą mogli ubiegać się już nie tylko uczniowie szkoły podstawowej, lecz również inne osoby w wieku od 10 do 18 roku życia. 30 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

Karta rowerowa już nie tylko w szkole podstawowej

Przepisy rozporządzenia określają szczegółowe zasady organizacji szkolenia i egzaminowania osób niebędących uczniami szkoły podstawowej pomiędzy 10 a 18 rokiem życia, dając im możliwość uzyskania karty rowerowej. O wydanie karty rowerowej osoby te będą mogły ubiegać się w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców. Przypomnijmy, że osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem (art. 3 ust 4 ustawy o kierujących pojazdami).

Egzamin na kartę rowerową w szkole podstawowej

Kartę rowerową uczniowi szkoły podstawowej wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna (art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:

  • teoretycznej;
  • praktycznej - przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.
określa formę części teoretycznej oraz czas trwania części teoretycznej i części praktycznej egzaminu

 

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej §15 ust. 3 w zw. z §21 ust. 5 ww. rozporządzenia).
 
  • Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151) - art. 3 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 1.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 512).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel