Więcej osób otrzyma kartę rowerową

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 maja 2013 r.
Poleć znajomemu
Więcej osób otrzyma kartę rowerową

O kartę rowerową będą mogli ubiegać się już nie tylko uczniowie szkoły podstawowej, lecz również inne osoby w wieku od 10 do 18 roku życia. 30 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

O kartę rowerową będą mogli ubiegać się już nie tylko uczniowie szkoły podstawowej, lecz również inne osoby w wieku od 10 do 18 roku życia. 30 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

Karta rowerowa już nie tylko w szkole podstawowej

Przepisy rozporządzenia określają szczegółowe zasady organizacji szkolenia i egzaminowania osób niebędących uczniami szkoły podstawowej pomiędzy 10 a 18 rokiem życia, dając im możliwość uzyskania karty rowerowej. O wydanie karty rowerowej osoby te będą mogły ubiegać się w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców. Przypomnijmy, że osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem (art. 3 ust 4 ustawy o kierujących pojazdami).

Egzamin na kartę rowerową w szkole podstawowej

Kartę rowerową uczniowi szkoły podstawowej wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna (art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:

  • teoretycznej;
  • praktycznej - przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.
określa formę części teoretycznej oraz czas trwania części teoretycznej i części praktycznej egzaminu

 

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej §15 ust. 3 w zw. z §21 ust. 5 ww. rozporządzenia).
 
  • Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151) - art. 3 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 1.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 512).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel