Wpierw umowa, a dopiero potem praca – zmiany w Kodeksie pracy

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 2 września 2016 r.
Poleć znajomemu
Wpierw umowa, a dopiero potem praca – zmiany w Kodeksie pracy

Z dniem 1 września 2016 r. zmianie uległy nie tylko przepisy Karty Nauczyciela, ale także Kodeksu pracy. Pracodawcy, w tym dyrektorzy szkół, zostali zobowiązani do zawierania umów o pracę lub wręczania pracownikom pisemnych potwierdzeń warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem ich do pracy

Ministerstwo: nowe przepisy mają zwalczać nadużycia pracodawców

Do 31 sierpnia pracodawca miał obowiązek przedstawienia pracownikowi umowy o pracę lub pisemnego potwierdzenia ustaleń co do stron, rodzaju i warunków umowy, ale najpóźniej z końcem pierwszego dnia pracy. Ustawodawca doszedł do wniosku, że taka regulacja pozwalała na liczne nadużycia wynikające z „przeciągania” pierwszego dnia zatrudnienia. W ocenie Ministerstwa pracodawcy mogli dzięki temu zatrudniać pracowników nielegalnie, zaś w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, tłumaczyć, że jest to pierwszy dzień pracownika i nie otrzymał on jeszcze umowy ani potwierdzenia.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez umowy lub pisemnego potwierdzenia

Zmiana wprowadzona 1 września 2016 r. przesuwa termin pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Pracodawca ma obecnie obowiązek zawarcia z pracownikiem umowy o pracę lub potwierdzenia warunków zatrudnienia na piśmie jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Innymi słowy pracownik nie może świadczyć pracy na rzecz pracodawcy, nim nie otrzyma umowy bądź potwierdzenia. Za niewykonanie tego obowiązku grozi grzywna w wysokości nawet do 30 000 zł.

Zmiany precyzujące

Według nowych przepisów pracodawca, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, musi zapoznać go z regulaminem pracy. Natomiast w przypadku pracownika młodocianego dotyczy to również wykazu lekkich prac. W tym zakresie nowe przepisy mają charakter precyzujący i ujednolicający terminologię. Poprzednio ustawodawca używał sformułowania „przed rozpoczęciem pracy”, co mogło wywoływać pewne wątpliwości interpretacyjne.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel