Wychowawca i kierownik kolonii przedstawią zaświadczenie o niekaralności

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Wychowawca i kierownik kolonii przedstawią zaświadczenie o niekaralności

26 maja 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która uniemożliwia pełnienie funkcji wychowawcy i kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży osobom karanym. Kandydaci na wychowawców kolonijnych będą musieli przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Nauczyciele składają tylko oświadczenie

W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego na podstawie art. 92 ustawy o systemie oświaty, wychowawcą lub kierownikiem wypoczynku nie może być osoba:

  1. karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
  2. karana za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124);
  3. wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

 

Kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży, aby potwierdzić spełnianie warunku niekaralności za ww. przestępstwa, jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku m.in. nauczycieli wystarczające jest pisemne oświadczenie o niekaralności za ww. przestępstwa.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel