Wychowawca i kierownik kolonii przedstawią zaświadczenie o niekaralności

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 7 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Wychowawca i kierownik kolonii przedstawią zaświadczenie o niekaralności

26 maja 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która uniemożliwia pełnienie funkcji wychowawcy i kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży osobom karanym. Kandydaci na wychowawców kolonijnych będą musieli przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Nauczyciele składają tylko oświadczenie

W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego na podstawie art. 92 ustawy o systemie oświaty, wychowawcą lub kierownikiem wypoczynku nie może być osoba:

  1. karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
  2. karana za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124);
  3. wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

 

Kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży, aby potwierdzić spełnianie warunku niekaralności za ww. przestępstwa, jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku m.in. nauczycieli wystarczające jest pisemne oświadczenie o niekaralności za ww. przestępstwa.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel