Wyprawka szkolna 2013 - wysokość dopłat

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 19 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Wyprawka szkolna 2013 - wysokość dopłat

18 lipca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wysokość dopłat do podręczników dla uczniów. W zależności od dochodu w rodzinie,  ewentualnego rodzaju niepełnosprawności ucznia oraz poziomu edukacyjnego, pomoc finansowa na zakup podręczników w 2013 roku wyniesie od 225 zł do 770 zł. Na wyprawkę szkolną rząd przeznaczy prawie 180 mln zł.

Kto może liczyć na dofinansowanie

W tym roku programem Wyprawka szkolna objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w:

 • klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie II szkoły ponadgimnazjalnej,
 • klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.
Próg dochodowy na członka rodziny

Na pomoc mogą liczyć uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 456 zł. W przypadku uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz szkół muzycznych I stopnia, próg dochodowy wynosi 539 zł..

5% uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Dla uczniów niepełnosprawnych - dofinansowanie bez względu na dochód w rodzinie

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.
Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

 • kl. I - III - do kwoty 225 zł
 • kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
 • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
 • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
 • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. , poz. 182 ze zm.) - art. 8 ust. 1 pkt 2.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) - art. 5 ust. 1.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 818).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel