Zajęcia w ostatniej klasie szkół zawodowych nie będą już kończyć się wcześniej

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 30 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
Zajęcia w ostatniej klasie szkół zawodowych nie będą już kończyć się wcześniej

8 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych zajęcia będą kończyć się w ostatni piątek czerwca lub stycznia, w zależności od tego, czy rozpoczęły się we wrześniu czy w lutym. Dodatkowo, zmienią się zasady ustalania dni wolnych od zajęć w związku z przeprowadzanym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

We wszystkich klasach zajęcia zakończą się w tym samym terminie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nie jest już przeprowadzany po zakończeniu klasyfikacji końcowej, dlatego nie ma podstaw, by zajęcia w klasach programowo najwyższych w szkołach zawodowych oraz szkołach policealnych kończyły się wcześniej niż w pozostałych klasach. Dlatego z rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego zostanie usunięty zapis przewidujący zakończenie zajęć w połowie stycznia lub czerwca. 

W klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych  zajęcia będą kończyć się:
  • w ostatni piątek czerwca, jeżeli rozpoczęły się z dniem 1 września;
  • w ostatni piątek stycznia, gdy rozpoczęły się w pierwszym powszechnym dniu lutego.
 
Dni wolne w czasie egzaminu można ogłosić do 31 grudnia

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalane przez dyrektora szkoły, mogą być zaplanowane w dni,  w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Przy czym, dyrektor szkoły będzie miał czas do 31 grudnia na poinformowanie nauczycieli, uczniów i ich rodziców o planowanych dniach wolnych. Do 30 września dokładne terminy mogą nie być jeszcze znane, gdyż egzamin może odbywać się w trakcie całego roku, a jego termin ustala dyrektor OKE i ogłasza nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu. 

Przepisy przejściowe dla wygaszanych szkół

W związku ze zmianą ustroju szkół ponadgimnazjalnych oraz kształcenia osób dorosłych, która prowadzi do stopniowego wygaszania uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum dla dorosłych, nowelizacja rozporządzenia dostosowuje także treść rozporządzenia do nowego ustroju szkolnictwa.

Z uwagi na częściowe funkcjonowanie tych szkół do 31 stycznia 2016 r., wprowadzono przepisy przejściowe, zgodnie z którymi, w semestrze programowo najwyższym techników dla dorosłych i techników uzupełniających dla dorosłych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze skończą się:

  1. 24 kwietnia 2015 r. - w roku szkolnym 2014/2015
  2. 8 stycznia 2016 r. - w roku szkolnym 2015/2016.

 

W roku szkolnym 2015/2016 dyrektorzy techników dla dorosłych i techników uzupełniających dla dorosłych, po zasięgnięciu opinii rady szkoły (rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, gdy rady szkoły nie powołano), biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, mogą w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć w wymiarze do 10 dni, podając je jednak do wiadomości nie później niż 30 września (nawet jeśli zostaną wyznaczone w dzień egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie).

 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 408)
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel