Zakończenie zajęć w szkołach artystycznych – są już nowe przepisy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 czerwca 2019 r.
Poleć znajomemu
Zakończenie zajęć w szkołach artystycznych – są już nowe przepisy

18 czerwca 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzeń w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach artystycznych, zgodnie z którą zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zakończą się 19 czerwca 2019 r.

Koniec zajęć 19 czerwca 2019 r.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkołach artystycznych w sytuacji, gdy czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy,   kończą się w środę poprzedzającą ten dzień tj.19 czerwca 2019 r. (§1 ust. 1 rozporządzenia MKiDN z  20 listopada 2017 r., §1 ust. 1 rozporządzenia MKiDN z 6 kwietnia 2004 r.).

Koniec zajęć w klasach programowo najwyższych szkół muzycznych I stopnia zawsze w środę

W klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę bezpośrednio poprzedzającą zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, gdy czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy  – w środę bezpośrednio poprzedzającą dzień ustawowo wolny od pracy (§1 ust. 2 rozporządzenia MKiDN z 20 listopada 2017 r.).

Początek ferii letnich 20 czerwca 2019 r.

Po nowelizacji, ferie letnie rozpoczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia tj. 20 czerwca 2019 r.  Oznacza to, że feryjnych szkołach artystycznych nauczyciele rozpoczną urlop wypoczynkowy już 20 czerwca 2019 r. (§2 pkt 4 rozporządzenia MKiDN z  20 listopada 2017 r., §2  pkt 4  rozporządzenia MKiDN z 6 kwietnia 2004 r.).

Nowe przepisy wchodzą w życie 18 czerwca 2019 r.
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach  i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1121)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach  i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1122)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z 20 listopada 2017  r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2199 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 82,  poz. 761 ze zm.)
Anna Trochimuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel