Zaopatrzenie szkół w podręczniki dla niepełnosprawnych uczniów - wchodzi w życie nowy przepis

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 30 czerwca 2015 r.
Poleć znajomemu
Zaopatrzenie szkół w podręczniki dla niepełnosprawnych uczniów - wchodzi w życie nowy przepis

30 czerwca br. wchodzi w życie regulacja dotycząca zaopatrzenia szkół w podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych. Dzięki temu szkoły, które w danym roku szkolnym nie korzystają z podręczników lub materiałów edukacyjnych, mogą nieodpłatnie przekazać je do placówek, które ich potrzebują. W takiej sytuacji należy się zwrócić z wnioskiem o ich przekazanie.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza do ustawy o systemie oświaty art. 22ak ust. 6, który mówi o tym, że w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi:

•          podręcznikami zapewnionymi przez MEN lub zakupionymi z dotacji celowej lub

•          materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej

dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, dyrektor szkoły przekazuje je dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie.

W takiej sytuacji podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane (art. 22ak ust. 6 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 1 pkt 31 ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).

Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel