Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Zmiany w prawie oświatowym od 1 stycznia 2014 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 31 grudnia 2013 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w prawie oświatowym od 1 stycznia 2014 r.

Przedłużenie okresu funkcjonowania starego „SIO”, obniżenie ulg za przejazdy dla nauczycieli, objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym szerszej grupy osób fizycznych prowadzących szkoły to tylko część zmian w prawie, które przynosi Nowy Rok.

Nowe SIO dopiero w 2017 roku

Od nowego roku szkoły miały pracować już tylko w nowym Systemie Informacji Oświatowej. Niestety, duża ilość błędów oraz procedura utrudniająca ich weryfikację i poprawę, uniemożliwiły wprowadzenie wszystkich danych do 31 grudnia 2013 r. W konsekwencji, dane zebrane w nowym SIO nie pozwoliłyby na prawidłowe obliczenie subwencji oświatowej. Resort edukacji zdecydował się wydłużyć o 3 lata okres funkcjonowania starego systemu. Nowe SIO będzie funkcjonować samodzielnie dopiero od 1 marca 2014 roku.

Droższe bilety dla nauczycieli

Za przejazd pociągiem i autobusem nauczyciele zapłacą o 4% więcej niż w latach ubiegłych. Wynika to z obniżenia zniżki dla nauczycieli na przejazdy z 37% do 33%. W zamian za to, prawo do ulgowych przejazdów zyskają nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Kosmetyczne zmiany w Karcie Nauczyciela

Od nowego roku nie będzie planowanej rewolucji w Karcie Nauczyciela. W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad ostatecznym brzmieniem nowych przepisów. 1 stycznia 2014 r. Karta zmieni się tylko poprzez dodanie nauczycielom przedszkoli uprawnienia do złożenia wniosku o wydanie legitymacji służbowej. Legitymacja ta będzie dokumentowała prawo do ulgowych przejazdów komunikacją zbiorową.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

W 2013 roku ustawa o systemie oświaty była wielokrotnie przedmiotem sejmowych debat. 1 stycznia 2014 roku wejdzie w życie tylko niewielka część uchwalonych przepisów. O nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola będzie miał obowiązek zawiadomić pisemnie rodziców dziecka do dnia 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na których została przeprowadzona rekrutacja. Zmienią się także przepisy o dotacjach, w szczególności poprzez wcześniejszy termin wypłaty części za grudzień tj. do 15 grudnia (a nie jak dotychczas do 31 grudnia) oraz sprecyzowanie na co można przeznaczyć środki z dotacji.

18 stycznia 2014 r. stracą moc przepisy regulujące zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Nowe przepisy są już uchwalone i wejdą w życie po 14 dniach od dnia ich opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Więcej osób prowadzących szkoły zyska uprawnienia emerytalne i rentowe

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązkowych ubezpieczeniom społecznym będzie podlegać także osoba fizyczna, która prowadzi publiczną szkołę, placówkę lub ich zespół, a także publiczne lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych rozszerza definicję osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą o te osoby. Zmiana ma im zagwarantować zabezpieczenie emerytalne i rentowe.

 
  • Ustawa z 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej(Dz.U. z 2013 r., poz. 1639).
  • Ustawa z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2013 r., poz. 1421).
  • Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel