Dodatek za wyróżniającą pracę – kto i na jakich zasadach go otrzyma

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 4 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Dodatek za wyróżniającą pracę – kto i na jakich zasadach go otrzyma
Dokument archiwalny

Od 1 września 2020 r. nauczyciele dyplomowani będą mieli prawo do nowego świadczenia – dodatku za wyróżniającą pracę. Sprawdź, jakie warunki będą musieli spełnić, by go otrzymać oraz w jakiej sytuacji stracą do niego prawo.

Nowy dodatek za wyróżniającą pracę od 1 września 2020 roku

Wprowadzona zmiana przepisów Karty Nauczyciela przyniesienie nowy składnik wynagrodzenia tj. dodatek za wyróżniającą pracę. Dodatek ten będzie mógł otrzymać tylko nauczyciel dyplomowany, który:

  • przepracował min 3 lata w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
  • legitymuje się wyróżniającą oceną pracy.

Dodatek ma docelowo tj. od 1 września 2022 r. wynosić 16% kwoty bazowej. Wysokość dodatku ma być proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia (art. 33a Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2020 r.).

W okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatek ten ma przysługiwać w wysokości:
  • w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3%
  • w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. – 6%
    kwoty bazowej (art. 133 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Otrzymanie niższej oceny pracy pozbawi nauczyciela prawa do dodatku

Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wyróżniającej oceny pracy na zasadach, które mają obowiązywać od 1 września 2018 r. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygaśnie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stanie się ostateczna.

Nauczyciel, który raz spełni warunki przyznania dodatku za wyróżniającą pracę będzie go otrzymywał aż do momentu, gdy uzyska niższą niż wyróżniająca ocenę pracy. Warto przypomnieć, że od 1 września 2018 r. ocena pracy ma być dokonywana nie częściej niż raz na rok i nie rzadziej niż raz na 3 lata.  

Dwa terminy przyznawania dodatku

Nauczyciel dyplomowany nabędzie prawo do dodatku za wyróżniającą pracę:

1) z dniem 1 stycznia – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy;

2) z dniem 1 września – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

Aby mieć szansę na dodatek już od 1 września 2020 r. należy po 31 grudnia 2019 r. złożyć do dyrektora szkoły wniosek o dokonanie oceny pracy. Jeżeli będzie ona wyróżniająca a nauczyciel na dzień 1 września 2020 r. będzie legitymował się min 3-letnim stażem pracy od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego – otrzyma dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 3% kwoty bazowej.
O planowanych zmianach dotyczących dodatku za wyróżniającą pracę przeczytasz w artykule: "UWAGA! Będą zmiany w nowej ocenie pracy nauczycieli"
Anna Trochimiuk  

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel