Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Dodatek za wyróżniającą pracę – kto i na jakich zasadach go otrzyma

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 4 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Dodatek za wyróżniającą pracę – kto i na jakich zasadach go otrzyma

Od 1 września 2020 r. nauczyciele dyplomowani będą mieli prawo do nowego świadczenia – dodatku za wyróżniającą pracę. Sprawdź, jakie warunki będą musieli spełnić, by go otrzymać oraz w jakiej sytuacji stracą do niego prawo.

Nowy dodatek za wyróżniającą pracę od 1 września 2020 roku

Wprowadzona zmiana przepisów Karty Nauczyciela przyniesienie nowy składnik wynagrodzenia tj. dodatek za wyróżniającą pracę. Dodatek ten będzie mógł otrzymać tylko nauczyciel dyplomowany, który:

  • przepracował min 3 lata w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
  • legitymuje się wyróżniającą oceną pracy.

Dodatek ma docelowo tj. od 1 września 2022 r. wynosić 16% kwoty bazowej. Wysokość dodatku ma być proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia (art. 33a Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2020 r.).

W okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatek ten ma przysługiwać w wysokości:
  • w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3%
  • w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. – 6%
    kwoty bazowej (art. 133 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
Otrzymanie niższej oceny pracy pozbawi nauczyciela prawa do dodatku

Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wyróżniającej oceny pracy na zasadach, które mają obowiązywać od 1 września 2018 r. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygaśnie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stanie się ostateczna.

Nauczyciel, który raz spełni warunki przyznania dodatku za wyróżniającą pracę będzie go otrzymywał aż do momentu, gdy uzyska niższą niż wyróżniająca ocenę pracy. Warto przypomnieć, że od 1 września 2018 r. ocena pracy ma być dokonywana nie częściej niż raz na rok i nie rzadziej niż raz na 3 lata.  
Dwa terminy przyznawania dodatku

Nauczyciel dyplomowany nabędzie prawo do dodatku za wyróżniającą pracę:

1) z dniem 1 stycznia – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy;

2) z dniem 1 września – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny pracy w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

Aby mieć szansę na dodatek już od 1 września 2020 r. należy po 31 grudnia 2019 r. złożyć do dyrektora szkoły wniosek o dokonanie oceny pracy. Jeżeli będzie ona wyróżniająca a nauczyciel na dzień 1 września 2020 r. będzie legitymował się min 3-letnim stażem pracy od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego – otrzyma dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 3% kwoty bazowej.
  • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) – art. 76 pkt 21, art. 133.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel