Przetwarzanie danych w dziennikach elektronicznych bez zgody rodziców

Data publikacji: 19 czerwca 2020 r.
Poleć znajomemu
Przetwarzanie danych w dziennikach elektronicznych bez zgody rodziców

Przetwarzanie danych osobowych uczniów i ich rodziców w dziennikach elektronicznych musi być oparte o podstawę prawną. Jaką? Wyjaśnia to Prezes UODO.

Spektrum danych w dziennikach

W dziennikach elektronicznych znajdują się dane osobowe uczniów jak i ich rodziców (prawnych opiekunów):

  • nazwiska i imiona uczniów,
  • daty i miejsca urodzenia,
  • adresy ich zamieszkania
  • imiona i nazwiska rodziców,
  • adresy ich zamieszkania (jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia)
  • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają (§ 8 ust. 2 rozporządzenia).

W wykonaniu obowiązku prawnego

Jak wiadomo, celem dzienników lekcyjnych jest dokumentowanie przebiegu nauczania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r.) czyli realizacja ciążącego na szkole obowiązku prawnego. Oznacza to, że dane osobowe w dziennikach elektronicznych są przetwarzane w wykonaniu obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Błędem byłoby pozyskiwanie zgody rodziców czy uczniów na przetwarzanie danych osobowych w dziennikach elektronicznych.

Bezpieczeństwo danych w dziennikach

Szkoła musi zapewnić ochronę danym osobowym znajdującym się w dzienniku, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. Z drugiej strony przepisy nakładają na szkołę obowiązek zapewnienia bezpłatnego wglądu rodziców (pełnoletnich uczniów) do tego dziennika. Wgląd musi jednak być ograniczony jedynie do zakresu dotyczącego poszczególnych uczniów.

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel