Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Artykuły i porady

a6fddd4d44a44cad6699d4fd49054c934a522846-xlarge(1)

Przetwarzanie danych w dziennikach elektronicznych bez zgody rodziców

Przetwarzanie danych osobowych uczniów i ich rodziców w dziennikach elektronicznych musi być oparte o podstawę prawną. Jaką? Wyjaśnia to Prezes UODO.

Testy na obecność przeciwciał – czy pracownicy mogą odmówić ich wykonania

Pytanie: Organ Prowadzący zakupił dla szkoły przesiewowe testy kasetkowe umożliwiające badanie przeciwciał IgG i IgM. Test wykonuje specjalistyczny Ośrodek Zdrowia. Testem mają być objęci nauczyciele pracujący bezpośredni z dziećmi oraz nauczyciele nadzorujący egzaminy zewnętrzne, a także pracownicy administracji i obsługi. Czy pracownik ma prawo odmówić wykonania takiego testu?

Jednolita Analiza Kontrolna Krajowym Ram Operacyjnych w jednostce oświaty

Pytanie: Czy każda szkoła i przedszkole samorządowe są zobowiązane do przeprowadzenia Jednolitej Analizy Kontrolnej Krajowych Ram Operacyjnych?

ddc77dc1dbb74d3ce5956893e990932b0edfe079-large

Warto przyjąć regulamin edukacji zdalnej zgodnej z RODO

To dyrektor szkoły odpowiada za organizację kształcenia na odległość. Ponosi on również odpowiedzialność za bezpieczne przetwarzanie danych osobowych uczniów. W tym zakresie warto wprowadzić stosowne wytyczne, które mogą przybrać postać regulaminu.

Telefon prywatny nauczyciela w kształceniu na odległość

Pytanie: Czy nauczyciel może wykorzystywać telefon prywatny do prowadzenia kształcenia zdalnego (kontaktu z uczniami)?

Bezpieczeństwo danych uczniów w zdalnym nauczaniu

Pytanie: Jakie wymogi związane z bezpieczeństwem danych osobowych uczniów należy spełnić, organizując zdalne nauczanie w okresie zawieszenia?

Dane osobowe w zgłoszeniu dziecka do szkoły niepublicznej

Pytanie: Jakie dane osobowe powinno zawierać potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły niepublicznej?

Konkursy międzyszkolne – co z danymi osobowymi

Pytanie: Czy w związku z organizacją konkursów międzyszkolnych należy podpisać między szkołami umowę powierzenia?

Audyt wewnętrzny IOD w szkole

Pytanie: Czy inspektor ochrony danych powinien przeprowadzać raz w roku audyt wewnętrzny w szkole?

Przekazanie dokumentacji firmie introligatorskiej - powierzenie czy udostępnienie danych

Pytanie: Czy szkoła powinna podpisać umowę powierzenia danych z firmą introligatorską, której zamierza przekazać do oprawy dokumentację szkolną np. arkusze ocen uczniów lub protokoły rady pedagogicznej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel