Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Opieka nad uczniami w czasie zajęć i dyżurów

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z opieką nad uczniami podczas zajęć w szkole czy np. ferii letnich czy zimowych. Dowiesz się m.in. kto odpowiada za bezpieczeństwo ucznia przebywającego na terenie szkoły po zakończeniu lekcji, kto może odbierać dziecko ze świetlicy, kto przejmuje odpowiedzialność za uczniów podczas wyjazdów na konkursy czy basen. Sprawdź, jak prawidłowo zorganizować dyżury nauczycieli, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w szkole.

Opieka nad uczniem, który nie uczęszcza na zajęcia religii/etyki

Pytanie: Czy można pozostawić ucznia, który nie bierze udziału w zajęciach religii/etyki, pod opieką innego nauczyciela - także tego, który nie realizuje z tym uczniem żadnych zajęć? Nadmienię, że w tym czasie nie są prowadzone zajęcia świetlicowe.

Czy można zamontować kamery w sali lekcyjne

Pytanie: Jakie działania i procedury musi wykonać dyrektor szkoły, aby na wniosek rodziców zamontować kamerę w sali lekcyjnej?

Odpowiedzialność za ucznia, który opuścił teren szkoły w trakcie zajęć

Pytanie: Czy szkoła odpowiada za ucznia, który samodzielnie opuścił teren szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych? Czy rodzić może podpisać oświadczenie, w którym jest mowa, że szkoła nie odpowiada za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły?

Odpowiedzialność za zniszczenie okularów ucznia na zajęciach WF

Pytanie: Czy rodzice uczniów noszący okulary zwykłe (nie sportowe) muszą pisać oświadczenie, że wyrażają zgodę, aby dziecko ćwiczyło na wychowaniu fizycznym w zwykłych okularach i biorą odpowiedzialność na ewentualne wypadki, złamania okularów itp.?

Organizacja zajęć podczas ferii zimowych – na jakich zasadach

Pytanie: Czy podczas ferii zimowych na życzenie rodziców można zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów uczęszczających do szkoły? Czy należy o tym powiadomić kuratorium oświaty?

Kto odpowiada za uczniów podczas studniówki zorganizowanej przez rodziców

Pytanie: Komitet organizacyjny złożony z rodziców organizuje studniówkę poza szkołą. Kto ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu podczas zabawy. Czy kierownikiem imprezy (studniówki ) może być rodzic?

Odbiór dziecka ze świetlicy przez starsze rodzeństwo

Pytanie: Kto może odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej? Czy może to być starsze rodzeństwo?

Ubezpieczenie uczniów – czy obowiązkowe

Pytanie: Czy w świetle przepisów o funkcjonowaniu firm ubezpieczeniowych oraz faktem, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia, dyrektor szkoły może podpisać umowę ubezpieczenia dla uczniów swojej szkoły? Czy takie czynności powinna podjąć rada rodziców, czy jest to indywidualna sprawa rodzica?

Podawanie uczniom leków przez nauczycieli

Pytanie: Rodzic dziecka z epilepsją przerwał nauczanie indywidualne dziecka w domu, obecnie uczeń kl. VI uczęszcza do szkoły. Matka ucznia zgłosiła, by nauczyciele w razie ataku w szkole podali mu czopek. Czy nauczyciele mają taki obowiązek?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel