Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Bezpieczeństwo i opieka

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu. Eksperci odpowiadają m.in. na takie pytania: jak zorganizować dowóz dzieci do placówki, jak zadbać o bezpieczeństwo na wycieczkach, jakie procedury wprowadzić na wypadek różnych zdarzeń losowych. Poznaj obowiązki dyrektora związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce publicznej, jak i niepublicznej.

Możliwość odbierania dziecka z przedszkola przez rodzeństwo niepełnoletnie

Pytanie: Czy rodzic może wyrazić zgodę na odbieranie swojego dziecka z oddziału przedszkolnego przez starsze rodzeństwo (niepełnoletnie)?

Niepunktualne odbieranie dziecka z przedszkola – co może zrobić dyrektor

Pytanie: W przedszkolu publicznym zdarza się, że rodzice odbierają dzieci po godzinach pracy przedszkola. Rodzice według nowych przepisów nie ponoszą kary finansowej za spóźnienie. Nauczycielka zobowiązana jest być z dzieckiem do momentu przyjścia rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru. Czy w takiej sytuacji można zasygnalizować rodzicom takich dzieci, iż naruszają oni Kodeks rodzinny i opiekuńczy, nie zapewniając dzieciom opieki odpowiednio wcześnie? Czy można zgłaszać takie przypadki do jakiejś instytucji?

alarm smogowy działania dyrektora przedszkola

Alarm smogowy! Co powinien zrobić dyrektor przedszkola

Zajęcia organizowane w ogrodzie przedszkolnym i poza terenem przedszkola są zajęciami na świeżym powietrzu, ale żeby były bezpieczne dla zdrowia dzieci, powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń. Sprawdzamy, co powinien zrobić dyrektor przedszkola, gdy zostanie ogłoszony alarm smogowy.  

Zwiększenie liczby dzieci w oddziale w przedszkolu specjalnym – czy możliwe

Pytanie: Czy jest możliwość zwiększenia liczby dzieci w oddziale w przedszkolu specjalnym - niepublicznym? Obecnie jest to grupa 5-osobowa i uczęszczają do niej dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Czy do tej grupy można dołączyć jeszcze jedno dziecko i na jaki przepis prawny w tej sytuacji się powołać?

Czy niezbędny jest regulamin każdej wycieczki w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy do każdej wycieczki organizowanej w przedszkolu niepublicznym musi być osobno pisany regulamin? Czy wystarczy jeden ogólny?

Bezpłatny transport na zajęcia wczesnego wspomagania poza terenem gminy – czy możliwy

Pytanie: Dziecko 5-letnie uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w placówce poza gminą. Czy gmina powinna temu dziecku zapewnić bezpłatny transport i opiekę na zajęcia wczesnego wspomagania poza terenem gminy?

zwolnienie z zajęć w przedszkolu

Kiedy dyrektor może sam odwołać zajęcia w przedszkolu, a kiedy potrzebuje zgody organu prowadzącego

Przyczyną zawieszenia zajęć w przedszkolu mogą być m.in. niekorzystne warunki atmosferyczne. Nie zawsze jednak decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do dyrektora przedszkola. Sprawdź, kiedy zajęcia mogą być odwołane przez dyrektora, a kiedy potrzebna będzie również zgoda organu prowadzącego.

Jakie przepisy dotyczące żywienia obowiązują w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Prowadzę przedszkole niepubliczne z własną kuchnią. Według jakiego rozporządzenia należy przygotowywać wartości kaloryczne i energetyczne przygotowywanych posiłków?

Kiedy wyjścia z przedszkola należy traktować jak wycieczki

Pytanie: W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki proszę o odpowiedź, czy wyjścia z przedszkola np. do biblioteki, na spacer po osiedlu, do sklepu należy traktować jako wycieczkę i wypełniać kartę wycieczki?

Rodzic opiekunem wycieczki w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy opiekunem wycieczki w przedszkolu niepublicznym, w którym są zatrudnieni sami nauczyciele (nie ma pomocy) może być rodzic? Czy powinien zostać zweryfikowany w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel