Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Emerytura z art. 88 Karty Nauczyciela bez zmian w okresie wdrażania reformy oświaty

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 23 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy w roku szkolnym 2017/2018 nauczyciel gimnazjum, który na dzień dzisiejszy ma 30 lat pracy i w tym 20 lat w szkole, będzie mógł przejść na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela?
Odpowiedź: Nie, gdyż warunki stażowe uprawniające do emerytury nauczyciel powinien spełnić na dzień 31 grudnia 2008 r.
Coraz mniej osób uprawnionych do emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela

Z emerytury przysługującej bez względu na wiek, z uwagi na dość surowe wymogi skorzystać może coraz mniejsza liczba nauczycieli. Dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. przysługuje w razie spełnienia następujących przesłanek:

  • posiadanie co najmniej 30-letniego ogólnego stażu emerytalnego – osiągniętego w ciągu 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tj. do 31 grudnia 2008 r. (w przypadku nauczycieli w szkolnictwie specjalnym wystarczy 25 lat),
  • posiadanie co najmniej 20-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela – osiągniętego do 31 grudnia 2008 r.,
  • rozwiązanie stosunku pracy (dotyczy także rozwiązania stosunku pracy z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia podyktowanego wygaszaniem kształcenia w gimnazjum, a także wygaśnięcia stosunku pracy wskutek upływu stanu nieczynnego, w który nauczyciel przeszedł z tych samych przyczyn)
  • brak członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym albo złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa (art. 88 ust. 1 w zw. z ust. 2a Karty Nauczyciela).

Nauczyciel, o którym mowa w zapytaniu, nie będzie więc mógł skorzystać z emerytury przyznawanej bez względu na wiek.

Z uwagi na datę urodzenia nauczycielowi nie będzie też przysługiwała emerytura powszechna. Przejście na nią będzie możliwe dopiero po osiągnięciu wieku 65 lat (mężczyźni) lub 60 lat (kobiety) - stan prawny od 1 października 2017 r.

Nauczyciel, którego stosunek pracy ustał w związku z wygaszaniem kształcenia w gimnazjum będzie mógł skorzystać z emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela na takich samych warunkach, jak inni nauczyciele. Oznacza to, że wymogi stażowe powinien spełnić do dnia 31 grudnia 2008 r.
Jeśli nie emerytura, to świadczenie kompensacyjne

Nauczyciel powinien natomiast rozważyć przejście na świadczenie kompensacyjne. Aby z niego skorzystać, należy spełnić następujące warunki:

  • osiągnąć odpowiedni wiek (w latach 2017 - 2018 dla kobiet to 55 lat, a dla mężczyzn - 57 lat) - według stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy,
  • osiągnięcie ogólnego stażu emerytalnego w wymiarze co najmniej 30 lat - według stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy,
  • posiadanie co najmniej 20-letniego stażu pracy w szkołach, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 4 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel