Emerytura z art. 88 Karty Nauczyciela bez zmian w okresie wdrażania reformy oświaty

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 23 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy w roku szkolnym 2017/2018 nauczyciel gimnazjum, który na dzień dzisiejszy ma 30 lat pracy i w tym 20 lat w szkole, będzie mógł przejść na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela?
Odpowiedź: Nie, gdyż warunki stażowe uprawniające do emerytury nauczyciel powinien spełnić na dzień 31 grudnia 2008 r.

Coraz mniej osób uprawnionych do emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela

Z emerytury przysługującej bez względu na wiek, z uwagi na dość surowe wymogi skorzystać może coraz mniejsza liczba nauczycieli. Dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. przysługuje w razie spełnienia następujących przesłanek:

  • posiadanie co najmniej 30-letniego ogólnego stażu emerytalnego – osiągniętego w ciągu 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tj. do 31 grudnia 2008 r. (w przypadku nauczycieli w szkolnictwie specjalnym wystarczy 25 lat),
  • posiadanie co najmniej 20-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela – osiągniętego do 31 grudnia 2008 r.,
  • rozwiązanie stosunku pracy (dotyczy także rozwiązania stosunku pracy z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia podyktowanego wygaszaniem kształcenia w gimnazjum, a także wygaśnięcia stosunku pracy wskutek upływu stanu nieczynnego, w który nauczyciel przeszedł z tych samych przyczyn)
  • brak członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym albo złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa (art. 88 ust. 1 w zw. z ust. 2a Karty Nauczyciela).

Nauczyciel, o którym mowa w zapytaniu, nie będzie więc mógł skorzystać z emerytury przyznawanej bez względu na wiek.

Z uwagi na datę urodzenia nauczycielowi nie będzie też przysługiwała emerytura powszechna. Przejście na nią będzie możliwe dopiero po osiągnięciu wieku 65 lat (mężczyźni) lub 60 lat (kobiety) - stan prawny od 1 października 2017 r.

Nauczyciel, którego stosunek pracy ustał w związku z wygaszaniem kształcenia w gimnazjum będzie mógł skorzystać z emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela na takich samych warunkach, jak inni nauczyciele. Oznacza to, że wymogi stażowe powinien spełnić do dnia 31 grudnia 2008 r.

Jeśli nie emerytura, to świadczenie kompensacyjne

Nauczyciel powinien natomiast rozważyć przejście na świadczenie kompensacyjne. Aby z niego skorzystać, należy spełnić następujące warunki:

  • osiągnąć odpowiedni wiek (w latach 2017 - 2018 dla kobiet to 55 lat, a dla mężczyzn - 57 lat) - według stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy,
  • osiągnięcie ogólnego stażu emerytalnego w wymiarze co najmniej 30 lat - według stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy,
  • posiadanie co najmniej 20-letniego stażu pracy w szkołach, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 4 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel