Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i dotacje w przedszkolu

Finanse i dotacje w przedszkolu, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, stwarzają wiele problemów, a przepisy ciągle się zmieniają. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z rozliczaniem zakupów w placówkach. W ostatnim czasie dużo również zmienia się w zakresie finansowania i dotowania placówek – sprawdzamy, kiedy i co można rozliczyć z dotacji. Podpowiadamy również, jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe.

Archiwalny Dotacja unijna a dotacja z ustawy o systemie oświaty

Pytanie: Proszę o opinię w sprawie dotacji unijnej z działania 9.1.1.Czy uzyskanie tej dotacji wyklucza korzystanie z dotacji wynikającej z UoSO, czy też jest możliwe korzystanie z obydwu rodzajów dotacji?

Archiwalny Czas przebywania dzieci w przedszkolu i odpłatność za zajęcia

Pytanie: Jak długo dziecko może przebywać w przedszkolu tj. ile godzin dziennie i na jakich warunkach?

Archiwalny Rodzaje opłat pobieranych w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Jakie opłaty może pobierać prywatne przedszkole za pobyt dziecka w przedszkolu?

Archiwalny Plan finansowy przedszkola - podstawa prawna zarządzenia

Pytanie: Bardzo proszę o podanie mi podstaw prawnych, na których powinnam się oprzeć tworząc zarządzenie wprowadzające ostateczny plan dochodów i wydatków na rok 2012 w przedszkolu.

Archiwalny Ustalanie przez radę miasta opłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny

Pytanie: Czy rada gminy może ustalić wysokość opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych czynnych do godz. 15 lub  16 i jakiego rodzaju  mogą być te świadczenia?

Archiwalny Termin wykorzystania dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu

Pytanie: Czy dotacja przyznana dla przedszkola niepublicznego musi zostać wykorzystana w danym roku budżetowym? Czy istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanej dotacji na rok kolejny? 

Archiwalny Ustalanie opłaty za żywienie w przedszkolu

Pytanie: Jakie są podstawy prawne ustalania opłaty (stawki) za żywienie w przedszkolu? Jakie są zadania dyrektora, intendenta, rodziców i organu prowadzącego w tej kwestii?

Archiwalny Uchwała rady gminy w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola

Pytanie: W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, dokonującą istotnych modyfikacji w zakresie uprawnień organów prowadzących publiczne przedszkola (dotyczącą konstrukcji uchwał ustalających opłaty za świadczenia oferowane przez przedszkola) proszę o rozwianie moich wątpliwości, co do pobierania opłat za świadczone usługi. Przedszkole jest placówką dziewięciogodzinną. Zapewniamy bezpłatne nauczanie 5 godzin dziennie, natomiast za każdą następną godzinę jest pobierana opłata 1,10 (zgodnie z uchwałą organu prowadzącego). Czy słusznie pobierana jest opłata za całe 4 godziny dziennie, czy jeśli dziecko jest odebrane np. po 7 godzinach, to powinna być pobrana opłata za 2 godziny? Czy rodzic ma prawo zadeklarować pobyt dziecka na np. 7 godzin i za tyle uiścić opłatę, jeśli organ prowadzący określił placówkę jako dziewięciogodzinną, bo takie było zapotrzebowanie rodziców? Nadmieniam, że rodzice mieli możliwość wyboru i zapisania dziecka do oddziału pięciogodzinnego przy szkole podstawowej.

Archiwalny Dyżur wakacyjny przedszkola - zasady wypłaty dotacji na dzieci

Pytanie: Proszę o odpowiedz na pytanie dotyczące pobytu dzieci w wakacje w przedszkolu niepublicznym. Bowiem dotacja płatna będzie na podstawie liczby dzieci zapisanych do przedszkola. Nasze przedszkole pełnić będzie w miesiącu sierpniu dyżur wakacyjny i przyjmie dzieci z innych przedszkoli (między innymi niepublicznych). Czy gmina ma obowiązek zapłacić nam za faktyczną liczbę dzieci w okresie miesiąca sierpnia? I czy tym sposobem potrąci dotację innym przedszkolom, które przyślą do nas dziecko na dyżur mimo, iż dziecko będzie u nich zapisane (1.08-31.08)?  

Archiwalny Zasady tworzenia oddziałów w przedszkolach niepublicznych i przyznawania dotacji na dzieci

Pytanie: Ustawa o sytemie oświaty reguluje zasady tworzenia oddziałów w przedszkolach publicznych, określając również ilość dzieci w oddziale. Czy przepisy te mają zastosowanie do przedszkoli niepublicznych? W przedszkolu takim odziały liczą bardzo często ponad 30 dzieci. Jak w tej sytuacji powinna postapić jednostka samorządu terytorialnego, która udziela dotację? Czy dotacja ta powinna być przyznana na wszystkie dzieci, czy należy się tu odnieść do statutowych przepisów przedszkoli publicznych?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel