14 rozwiązań dla dyrektorów w strefie żółtej i czerwonej

Data publikacji: 14 października 2020 r.
Poleć znajomemu
14 rozwiązań dla dyrektorów w strefie żółtej i czerwonej

Jak wiadomo, od soboty cały kraj został objęty strefą żółtą, z wyjątkiem stref czerwonych. Wobec tego dla dyrektorów istotne stały się wytyczne GIS obowiązujące w tych strefach.

Dyrektorzy muszą przestrzegać wytycznych sanitarno-epidemiologicznych opracowanych dla wszystkich jednostek oświaty. O wytycznych przeczytasz tutaj>>

Dodatkowe rozwiązania

W przypadku stref żółtej i czerwonej przewidziano możliwość wprowadzenia dodatkowych rozwiązań. Aktualnie może więc skorzystać z nich każdy dyrektor. Otóż można:

1)    ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);

2)    ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);

3)    ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;

4)    wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

5)    wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;

6)    wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);

7)    wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);

8)    ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);

9)    mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;

10) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;

  • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
  • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;

11) wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;

12) zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;

13) w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas;

14) w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Źródło:
  • Strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel