CKE: egzamin maturalny z informatyki w 2013 r.

Data publikacji: 10 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Dyrektor CKE podał do publicznej wiadomości listę środowisk, języków programowania i programów użytkowych, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2013 r.

Zestaw informacji dla maturzystów

Lista programów, środowisk i języków programowania (§ 63 ust. 1 punkt 4 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.):

Środowisko

Program użytkowy*

Język programowania (kompilator)*

Windows z systemem plików NTFS

- MS Office 2000-2003 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) **

- MS Office 2007-2010 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

- OpenOffice (w tym: Write, Calc, Base, Impress) i MySQL 5.0 lub nowszy

Pascal

- Free Pascal (FPC 2.0 lub nowszy)

C/C++

- MS Visual Studio C++

- Dev C++ 4.9.9.2

- Code Blocks 10.05 lub nowszy

Java

- Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse

Classic 3.6 lub nowszy

Linux z KDE

- OpenOffice (w tym: Write, Calc, Base, Impress) i MySQL 5.0 lub nowszy

Pascal

- FreePascal (FPC 2.0 lub nowszy)

C/C++

- GCC/G++ 4.5 lub nowszy

- Code Blocks 10.05 lub nowszy

Java

- Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse Classic 3.6 lub nowszy

* tylko jeden dla wybranego środowiska

** od 2014 r. MS Office 2000 zostanie usunięty z listy

Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę.

Dane do drugiej części egzaminu będą dostarczone dla każdego zdającego na płycie CD.

Szkoła powinna zapewnić dla każdego zdającego pamięć USB (pendrive) do tymczasowego zapisu plików przez zdającego podczas drugiej części egzaminu.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa CKE.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel