CKE: Informacje i materiały dla nauczycieli i dyrektorów dotyczące egzaminu gimnazjalnego

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 1 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor CKE na stronie internetowej komisji opublikował list do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów na temat egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013.

Egzamin gimnazjalny w nowej formule

W liście dyrektor CKE zwracając się do nauczycieli dyrektorów pisze:

Tegoroczni uczniowie trzecich klas gimnazjum są drugim rocznikiem, który będzie zdawał egzamin gimnazjalny w nowej formule. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzać opanowanie wymagań określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, wprowadzanej od 2009 roku.

Szczegółowy opis nowej formuły egzaminu gimnazjalnego znajduje się w opublikowanym w sierpniu 2010 roku Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012. Zaprezentowano w nim również przykładowe zadania z zakresu:

 • języka polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów
Aby pomóc uczniom i nauczycielom w przygotowaniach do egzaminu, Centralna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych - wzorem ubiegłego roku szkolnego - przygotowały zestawy zadań, na podstawie których gimnazja będą mogły, na zasadach dobrowolności, przeprowadzić diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich w dniach 13, 14 i 15 listopada 2012 r.

Diagnoza odbędzie się według poniższego harmonogramu:

 • 13 listopada (wtorek) - historia i wos oraz język polski
 • 14 listopada (środa) - przedmioty przyrodnicze oraz matematyka
 • 15 listopada (czwartek) - języki obce nowożytne na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Materiały do przeprowadzania badania diagnostycznego

Materiały do przeprowadzenia badania diagnostycznego, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w zestawach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach dedykowanych dyrektorom szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół zostaną powiadomieni przez dyrektorów komisji okręgowych w odrębnym komunikacie.

Ocena pracy przez nauczycieli macierzystej szkoły

Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych kluczy odpowiedzi oraz schematów oceniania, które również zostaną przekazane szkołom.

W pracy z gimnazjalistami nauczyciele mogą korzystać z:

 • przykładowych zestawów zadań egzaminacyjnych do każdej części egzaminu, do których dołączone zostały rozwiązania zadań oraz sposób punktowania wraz z kryteriami oceny zadań otwartych,
 • zestawów zadań badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2011 r.,
 • zestawów zadań wykorzystanych podczas egzaminu w kwietniu 2012 r.,
 • dodatkowych zadań i materiałów pomocniczych opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Więcej informacji i przykłady materiałów na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Źródło informacji:

 • strona internetowa CKE.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel