CKE: Informacje i materiały dla nauczycieli i dyrektorów dotyczące egzaminu gimnazjalnego

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 1 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor CKE na stronie internetowej komisji opublikował list do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów na temat egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013.

Dyrektor CKE na stronie internetowej komisji opublikował list do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów na temat egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013.

Egzamin gimnazjalny w nowej formule

W liście dyrektor CKE zwracając się do nauczycieli dyrektorów pisze:

Tegoroczni uczniowie trzecich klas gimnazjum są drugim rocznikiem, który będzie zdawał egzamin gimnazjalny w nowej formule. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzać opanowanie wymagań określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, wprowadzanej od 2009 roku.

Szczegółowy opis nowej formuły egzaminu gimnazjalnego znajduje się w opublikowanym w sierpniu 2010 roku Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012. Zaprezentowano w nim również przykładowe zadania z zakresu:

 • języka polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów
Aby pomóc uczniom i nauczycielom w przygotowaniach do egzaminu, Centralna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych - wzorem ubiegłego roku szkolnego - przygotowały zestawy zadań, na podstawie których gimnazja będą mogły, na zasadach dobrowolności, przeprowadzić diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich w dniach 13, 14 i 15 listopada 2012 r.

Diagnoza odbędzie się według poniższego harmonogramu:

 • 13 listopada (wtorek) - historia i wos oraz język polski
 • 14 listopada (środa) - przedmioty przyrodnicze oraz matematyka
 • 15 listopada (czwartek) - języki obce nowożytne na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Materiały do przeprowadzania badania diagnostycznego

Materiały do przeprowadzenia badania diagnostycznego, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w zestawach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach dedykowanych dyrektorom szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół zostaną powiadomieni przez dyrektorów komisji okręgowych w odrębnym komunikacie.

Ocena pracy przez nauczycieli macierzystej szkoły

Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych kluczy odpowiedzi oraz schematów oceniania, które również zostaną przekazane szkołom.

W pracy z gimnazjalistami nauczyciele mogą korzystać z:

 • przykładowych zestawów zadań egzaminacyjnych do każdej części egzaminu, do których dołączone zostały rozwiązania zadań oraz sposób punktowania wraz z kryteriami oceny zadań otwartych,
 • zestawów zadań badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2011 r.,
 • zestawów zadań wykorzystanych podczas egzaminu w kwietniu 2012 r.,
 • dodatkowych zadań i materiałów pomocniczych opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Więcej informacji i przykłady materiałów na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Źródło informacji:

 • strona internetowa CKE.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel