CKE: Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie zawodowym 2013 (stary egzamin)

Data publikacji: 25 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

16 kwietnia Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające w etapie praktycznym egzamin w danym zawodzie w czerwcu 2013 r.

16 kwietnia Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające w etapie praktycznym egzamin w danym zawodzie w czerwcu 2013 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) oraz własne materiały i przybory pomocnicze wymienione poniżej:

Lp

Symbol cyfrowy

zawodu

Nazwa zawodu

Zdający przynosi na egzamin

1

346[02]

Asystent osoby niepełnosprawnej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

2

347[09]

Florysta

kalkulator, ołówek HB, gumka, linijka, cyrkiel, temperówka, kredki zwykłe lub świecowe 12 kolorów

3

346[05]

Opiekun osoby starszej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

4

346[04]

Opiekun w domu pomocy społecznej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

5

346[03]

Opiekunka środowiskowa

ołówek, gumka, linijka, temperówka

6

343[01]

Technik administracji

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

7

341[01]

Technik agrobiznesu

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

8

321[07]

Technik architektury krajobrazu

kalkulator, ołówk, linijka, ekierka, gumka, temperówka, kredki ołówkowe

9

348[02]

Technik archiwista

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

10

315[01]

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

11

311[04]

Technik budownictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

12

311[05]

Technik budownictwa okrętowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

13

311[49]

Technik budownictwa wodnego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

14

311[45]

Technik drogownictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

15

311[06]

Technik dróg i mostów kolejowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

16

342[03]

Technik eksploatacji portów i terminali

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

17

311[12]

Technik geolog

kalkulator, ołówek, linijka, kątomierz, ekierka, gumka, kredki 12 kolorów, nożyczki

18

311[13]

Technik górnictwa odkrywkowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

19

311[14]

Technik górnictwa otworowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

20

311[15]

Technik górnictwa podziemnego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

21

321[01]

Technik hodowca koni

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

22

311[16]

Technik hutnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

23

348[03]

Technik informacji naukowej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

24

311[18]

Technik instrumentów muzycznych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, cyrkiel, ekierka

25

311[19]

Technik inżynierii środowiska i melioracji

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

26

522[02]

Technik księgarstwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

27

321[02]

Technik leśnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

28

342[04]

Technik logistyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

29

311[20]

Technik mechanik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

30

515[01]

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

31

311[24]

Technik ochrony środowiska

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

32

311[26]

Technik odlewnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka 30 cm, ekierka, ołówki kolorowe: czerwony, niebieski, zielony, żółty

33

321[03]

Technik ogrodnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

34

313[07]

Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

35

342[01]

Technik organizacji reklamy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, kredki 12 kolorów, temperówka

36

341[07]

Technik organizacji usług gastronomicznych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

37

322[13]

Technik ortopeda

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

38

311[27]

Technik papiernictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

39

311[28]

Technik poligraf

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

40

315[02]

Technik pożarnictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

41

311[53]

Technik przeróbki kopalin stałych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

42

321[12]

Technik przetwórstwa mleczarskiego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

43

321[04]

Technik pszczelarz

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

44

321[05]

Technik rolnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

45

342[02]

Technik spedytor

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

46

311[30]

Technik technologii ceramicznej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

47

311[31]

Technik technologii chemicznej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

48

311[32]

Technik technologii drewna

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka

49

311[34]

Technik technologii odzieży

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz, temperówka

50

311[33]

Technik technologii szkła

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

51

311[35]

Technik technologii wyrobów skórzanych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

52

321[09]

Technik technologii żywności

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

53

342[05]

Technik transportu drogowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

54

311[38]

Technik transportu kolejowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

55

311[39]

Technik urządzeń sanitarnych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

56

421[02]

Technik usług pocztowych i finansowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

57

421[01]

Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

58

322[14]

Technik weterynarii

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

59

311[40]

Technik wiertnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

60

314[02]

Technik żeglugi śródlądowej

kalkulator, linijka, gumka, ołówek, przenośnik, cyrkiel, trójkąty nawigacyjne 2 sztuki

61

322[01]

Asystentka stomatologiczna

ołówek, gumka, linijka

62

322[20]

Dietetyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

63

322[03]

Higienistka stomatologiczna

ołówek, gumka, linijka

64

512[01]

Kelner

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

65

512[02]

Kucharz

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

66

322[21]

Opiekunka dziecięca

ołówek, gumka, linijka, temperówka

67

322[05]

Ortoptystka

ołówek, gumka, linijka, temperówka

68

322[17]

Protetyk słuchu

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

69

311[46]

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

70

314[06]

Technik awionik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

71

311[47]

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

72

311[07]

Technik elektronik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

73

322[19]

Technik elektroradiolog

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

74

311[08]

Technik elektryk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

75

311[54]

Technik energetyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

76

322[10]

Technik farmaceutyczny

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

77

341[03]

Technik handlowiec

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

78

341[04]

Technik hotelarstwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

Źródło:
  • Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl)

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel