CKE: Olimpiady i turnieje zwalniające z egzaminu zawodowego w 2013 r.

Data publikacji: 4 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2 lipca 2012 roku w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2013 roku na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2 lipca 2012 roku w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2013 roku na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego

Organizator

Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • technik organizacji usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa,
 • kucharz (na poziomie technikum)*
 • kelner
 • technik żywienia i usług gastronomicznych*

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT

 • technik budownictwa
 • technik budownictwa okrętowego
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik elektroniki
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik telekomunikacji
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik budownictwa wodnego
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik okrętowy
 • mechanik lotniczy
 • elektronik medyczny
 • technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik administracji
 • technik handlowiec

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechanik
 • mechanik pojazdów samochodowych

Olimpiada Innowacji Technicznych

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

 • technik budownictwa
 • technik budownictwa okrętowego
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik informatyk
 • technik geodeta
 • technik geolog
 • technik leśnik
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik technologii chemicznej
 • technik telekomunikacji
 • technik transportu kolejowego
 • technik włókiennik
 • technik technologii drewna
 • technik ochrony środowiska
 • technik architektury krajobrazu
 • technik mechatronik
 • technik analityk
 • technik drogownictwa
 • technik mechanik okrętowy
 • technik usług fryzjerskich
 • technik górnictwa odkrywkowego
 • technik logistyk

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Roliniczych

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Siedlcach

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik ochrony środowiska
 • technik ogrodnik
 • technik leśnik
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • technik technologii żywności
 • technik organizacji usług gastronomicznych
 • dietetyk
 • technik weterynarii
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik hodowca koni
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik architektury krajobrazu
 • technik żywienia i usług gastronomicznych *

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

 • technik budownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik drogownictwa
 • technik budownictwa wodnego

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

 • technik budownictwa
 • technik budownictwa okrętowego
 • technik ekonomista
 • technik elektronik
 • technik elektryk,
 • technik mechanik
 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik leśnik
 • technik ochrony środowiska
 • technik technologii żywności
 • technik telekomunikacji
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • technik handlowiec
 • technik spedytor
 • technik mechatronik
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik technologii drewna
 • technik geodeta
 • technik drogownictwa
 • technik urządzeń sanitarnych,
 • technik architektury krajobrazu
 • technik mechanik okrętowy
 • technik usług fryzjerskich
 • technik górnictwa odkrywkowego
 • technik logistyk
 • technik teleinformatyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra”

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik telekomunikacji
 • technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

 • technik geodeta

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec

Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie

 • technik technologii żywności

Turniej Budowlany „Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu

 • murarz
 • malarz - tapeciarz
 • posadzkarz
 • monter instalacji i urządzeń budowlanych
 • stolarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie*
 • murarz - tynkarz*

Turniej Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu

 • cukiernik

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

 • cukiernik

Turniej Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu

 • piekarz

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

 • piekarz

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

 • rzeźnik - wędliniarz
 • wędliniarz*

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Akademia Górniczo - Hutnicza

 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik elektronik
 • technik teleinformatyk
 • technik telekomunikacji
 • technik mechatronik
 • technik elektroniki i informatyki medycznej*

Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu

 • technik górnictwa podziemnego

Olimpiada Wiedzy o Finansach

Wyższa Szkoła Bankowości w Poznaniu

 • technik administracji
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki

 • technik logistyk
 • technik spedytor

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 • technik hotelarstwa

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • technik żywienia i usług gastronomicznych*

Olimpiada Wiedzy o Bankach

Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej i Obywatelskich „S” w Gnieźnie

 • technik administracji
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości
*zawody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie rozpocznie się od 1 września 2012 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel