CKE: Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych dla zdających egzamin zawodowy w styczniu 2013 r.

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 5 grudnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor CKE ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w styczniu 2013 r.

Dyrektor CKE ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w styczniu 2013 r.

Na podstawie § 133a rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, dyrektor CKE ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w styczniu 2013 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu w danym zawodzie w styczniu 2013 r.

Lp

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

Zdający przynosi na egzamin

1

313[06]

Asystent operatora dźwięku

pisak do pisania na płytach CD, kalkulator, ołówek, linijka, gumka, temperówka

2

346[02]

Asystent osoby niepełnosprawnej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

3

322[01]

Asystentka stomatologiczna

ołówek, gumka, linijka, temperówka

4

322[20]

Dietetyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

5

347[09]

Florysta

kalkulator, gumka, linijka, kredki ołówkowe lub świecowe 12 kolorów, ołówek HB i B, temperówka, cyrkiel

6

313[01]

Fototechnik

x

7

322[03]

Higienistka stomatologiczna

ołówek, gumka, linijka, temperówka

8

512[02]

Kucharz

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

9

346[04]

Opiekun w domu pomocy społecznej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

10

322[21]

Opiekunka dziecięca

ołówek, gumka, linijka, temperówka

11

346[03]

Opiekunka środowiskowa

ołówek, gumka, linijka, temperówka

12

322[06]

Ratownik medyczny

odzież ochronna/strój do ćwiczeń, kalkulator, ołówek, gumka, temperówka

13

343[01]

Technik administracji

ołówek, gumka, linijka, kalkulator, temperówka

14

321[07]

Technik architektury krajobrazu

kalkulator, ołówek, linijka, ekierka, gumka techniczna, temperówka, kredki ołówkowe - 12 kolorów

15

348[02]

Technik archiwista

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

16

315[01]

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

17

311[04]

Technik budownictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

18

311[51]

Technik cyfrowych procesów graficznych

x

19

322[09]

Technik dentystyczny

fartuch ochronny, czepek, ołowek, gumka, temperówka

20

311[06]

Technik dróg i mostów kolejowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

21

341[02]

Technik ekonomista

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

22

311[07]

Technik elektronik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

23

311[08]

Technik elektryk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

24

322[10]

Technik farmaceutyczny

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

25

311[10]

Technik geodeta

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka

26

311[15]

Technik górnictwa podziemnego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

27

341[03]

Technik handlowiec

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

28

321[01]

Technik hodowca koni

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

29

341[04]

Technik hotelarstwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

30

312[01]

Technik informatyk

x

31

342[04]

Technik logistyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

32

322[12]

Technik masażysta

ołówek, gumka, temperówka

33

311[20]

Technik mechanik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

34

311[50]

Technik mechatronik

x

35

341[05]

Technik obsługi turystycznej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

36

515[01]

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

37

311[24]

Technik ochrony środowiska

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

38

321[03]

Technik ogrodnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

39

322[16]

Technik optyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

40

313[07]

Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

41

342[01]

Technik organizacji reklamy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, kredki-12 kolorów (w tym czerwony, czarny, zółty), temperówka

42

341[07]

Technik organizacji usług gastronomicznych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

43

322[13]

Technik ortopeda

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

44

311[52]

Technik pojazdów samochodowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

45

419[01]

Technik prac biurowych

kalkulator, ołówek, linijka, gumka, temperówka

46

311[53]

Technik przeróbki kopalin stałych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

47

321[04]

Technik pszczelarz

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

48

412[01]

Technik rachunkowości

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

49

321[05]

Technik rolnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

50

342[02]

Technik spedytor

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

51

311[31]

Technik technologii chemicznej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

52

311[34]

Technik technologii odzieży

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz, temperówka

53

514[02]

Technik usług fryzjerskich

ołówek, gumka, linijka, temperówka

54

514[03]

Technik usług kosmetycznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

55

322[14]

Technik weterynarii

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

56

322[15]

Terapeuta zajęciowy

ołówek, gumka, linijka, temperówka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel