CKE: Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w 2014 r.

Data publikacji: 17 maja 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Dyrektor CKE w komunikacie z 2 maja 2012 r. podał do publicznej wiadomości wykaz olimpiad przedmiotowych, których organizację inicjuje, koordynuje, nadzoruje lub zleca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2014 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Dyrektor CKE w komunikacie z 2 maja 2012 r. podał do publicznej wiadomości wykaz olimpiad przedmiotowych, których organizację inicjuje, koordynuje, nadzoruje lub zleca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2014 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2014 r.

PRZEDMIOT

NAZWA OLIMPIADY

ORGANIZATOR

Biologia

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

Chemia

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

Filozofia

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

Fizyka i astronomia

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

Geografia

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie

Historia

Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

Historia muzyki

Olimpiada Artystyczna - sekcja muzyki

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

Historia sztuki

Olimpiada Artystyczna - sekcja plastyki

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

Informatyka

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

Język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

Język białoruski

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski - Katedra Białorutenistyki

Język francuski

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF.-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

Język hiszpański

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Polskie Towarzystwo neofilologiczne w Poznaniu

Język łaciński

Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej

Polskie Towarzystwo filologiczne w Warszawie

Język niemiecki

Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

Język polski

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

Język rosyjski

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Uniwersytet Warszawski - Wydział Lingwistyki Stosowanej

Matematyka

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

Wiedza o społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy i Polsce i Świecie Współczesnym

Uniwersytet Warszawski - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel