CKE: Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 22 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r.

Dyrektor CKE, na podstawie § 112 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r., podał do publicznej wiadomości wykaz turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego

Organizator

Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe / części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

- technik organizacji usług gastronomicznych

- technik hotelarstwa

- kucharz (na poziomie technikum)*

- kelner

- technik żywienia i usług gastronomicznych*

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik telekomunikacji

- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik budownictwa wodnego

- technik mechatronik

- technik pojazdów samochodowych

- mechanik okrętowy

- mechanik lotniczy

- elektronik medyczny

- technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

- technik ekonomista

- technik rachunkowości

- technik administracji

- technik handlowiec

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechanik

- mechanik pojazdów samochodowych

Olimpiada Innowacji Technicznych

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik ochrony środowiska

- technik ogrodnik

- technik leśnik

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

- technik technologii żywności

- technik organizacji usług gastronomicznych

- dietetyk

- technik weterynarii

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik hodowca koni

- technik inżynierii środowiska i melioracji

- technik architektury krajobrazu

- technik żywienia i usług gastronomicznych*

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

- technik budownictwa

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik urządzeń sanitarnych

- technik drogownictwa

- technik budownictwa wodnego

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik leśnik

- technik ochrony środowiska

- technik technologii żywności

- technik telekomunikacji

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik mechatronik

- technik elektroenergetyk - transportu szynowego

- technik technologii drewna

- technik geodeta

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik architektury krajobrazu

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik teleinformatyk

- technik żywienia i usług gastronomicznych*

Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra"

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

- technik elektryk

- technik elektronik

- technik telekomunikacji

- technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

- technik geodeta

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

- technik ekonomista

- technik handlowiec

Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie

- technik technologii żywności

Turniej Budowlany „Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu

- murarz

- malarz-tapeciarz

- posadzkarz

- monter instalacji i urządzeń budowlanych

- stolarz

- technolog robót wykończeniowych w budownictwie

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie*

- murarz-tynkarz*

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawdzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu

- cukiernik

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

- cukiernik

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawdzie Piekarz

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu

- piekarz

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

- piekarz

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

- rzeźnik-wędliniarz

- wędliniarz*

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza

- technik elektryk

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik elektronik

- technik teleinformatyk

- technik telekomunikacji

- technik mechatronik

- technik elektroniki i informatyki medycznej*

Olimpiada Wiedzy Górniczej

„O Złotą Lampkę”

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu

- technik górnictwa podziemnego

Olimpiada Wiedzy o Finansach

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

- technik administracji

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki

- technik logistyk

- technik spedytor

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

- technik hotelarstwa

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

- technik żywienia i usług gastronomicznych*

Olimpiada Wiedzy o Bankach

Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej i Obywatelskiej „S” w Gnieźnie

- technik administracji

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

* zawody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie rozpocznie się od 1 września 2012 r.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa CKE.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel