CKE: Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 22 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r.

Dyrektor CKE, na podstawie § 112 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r., podał do publicznej wiadomości wykaz turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego

Organizator

Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe / części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

- technik organizacji usług gastronomicznych

- technik hotelarstwa

- kucharz (na poziomie technikum)*

- kelner

- technik żywienia i usług gastronomicznych*

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik telekomunikacji

- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik budownictwa wodnego

- technik mechatronik

- technik pojazdów samochodowych

- mechanik okrętowy

- mechanik lotniczy

- elektronik medyczny

- technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

- technik ekonomista

- technik rachunkowości

- technik administracji

- technik handlowiec

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechanik

- mechanik pojazdów samochodowych

Olimpiada Innowacji Technicznych

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik ochrony środowiska

- technik ogrodnik

- technik leśnik

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

- technik technologii żywności

- technik organizacji usług gastronomicznych

- dietetyk

- technik weterynarii

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik hodowca koni

- technik inżynierii środowiska i melioracji

- technik architektury krajobrazu

- technik żywienia i usług gastronomicznych*

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

- technik budownictwa

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik urządzeń sanitarnych

- technik drogownictwa

- technik budownictwa wodnego

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik leśnik

- technik ochrony środowiska

- technik technologii żywności

- technik telekomunikacji

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik mechatronik

- technik elektroenergetyk - transportu szynowego

- technik technologii drewna

- technik geodeta

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik architektury krajobrazu

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik teleinformatyk

- technik żywienia i usług gastronomicznych*

Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra"

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

- technik elektryk

- technik elektronik

- technik telekomunikacji

- technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

- technik geodeta

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

- technik ekonomista

- technik handlowiec

Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie

- technik technologii żywności

Turniej Budowlany „Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu

- murarz

- malarz-tapeciarz

- posadzkarz

- monter instalacji i urządzeń budowlanych

- stolarz

- technolog robót wykończeniowych w budownictwie

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie*

- murarz-tynkarz*

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawdzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu

- cukiernik

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

- cukiernik

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawdzie Piekarz

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu

- piekarz

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

- piekarz

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

- rzeźnik-wędliniarz

- wędliniarz*

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza

- technik elektryk

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik elektronik

- technik teleinformatyk

- technik telekomunikacji

- technik mechatronik

- technik elektroniki i informatyki medycznej*

Olimpiada Wiedzy Górniczej

„O Złotą Lampkę”

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu

- technik górnictwa podziemnego

Olimpiada Wiedzy o Finansach

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

- technik administracji

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki

- technik logistyk

- technik spedytor

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

- technik hotelarstwa

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

- technik żywienia i usług gastronomicznych*

Olimpiada Wiedzy o Bankach

Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej i Obywatelskiej „S” w Gnieźnie

- technik administracji

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

* zawody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie rozpocznie się od 1 września 2012 r.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa CKE.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel