Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, sesja sierpień - październik 2015: materiały i przybory pomocnicze (część pisemna)

Data publikacji: 20 lipca 2015 r.
Poleć znajomemu
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, sesja sierpień - październik 2015: materiały i przybory pomocnicze (część pisemna)

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień - październik w 2015 roku.

Każdy zdający  w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień - październik 2015 r. z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart  odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem  (atramentem),  przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego  systemu  przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć  długopis (pióro) z czarnym  tuszem  (atramentem),  przeznaczony do zapisywania rozwiązań  na  kartkach  identyfikacyjnych , o których mowa w pkt. 4.3.3 Procedur organizowania  i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku, oraz  może mieć  kalkulator prosty*.

*kalkulator prosty jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia,  dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

Źródło:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel