Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja: sierpień- październik 2015 r. : materiały i przybory pomocnicze (część praktyczna).

Data publikacji: 21 lipca 2015 r.
Poleć znajomemu
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja: sierpień- październik 2015 r. : materiały i przybory pomocnicze (część praktyczna).

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień - październik w 2015 roku.

Każdy zdający powinien mieć  długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz  własne  przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

LP

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji 

Zdający przynosi na egzamin

1.   

A.22 

Prowadzenie działalności handlowej 

kalkulator prosty*

2.   

A.23 

Projektowanie fryzur 

kredki ołówkowe miękkie typu progresso

- standardowy zestaw 12 kolorów, zestaw

ołówków od 2H, H, HB, 3B; gumki:

zwykła i chlebowa, długopis z wkładem

niebieskim, linijka, temperówka,

chusteczki higieniczne zwykłe, chusteczki

wilgotne

3.   

A.24 

Wykonywanie prac biurowych 

kalkulator prosty*

4.   

A.26

Sprzedaż produktów i usług

reklamowych

kalkulator prosty*

5.   

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej

kalkulator prosty*

6.   

A.28

Organizacja i nadzorowanie

transportu

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

7.   

A.29 

Obsługa klientów i kontrahentów

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

8.   

A.30

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

9.   

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi

podczas realizacji procesów

transportowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

10.  

A.32

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w jednostkach organizacyjnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

11.  

A.34

Organizacja i prowadzenie prac

związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

i ładunków w portach i terminalach

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

12.  

A.35

Planowanie i prowadzenie

działalności w organizacji

kalkulator prosty*

13.  

A.36 

Prowadzenie rachunkowości 

kalkulator prosty*

14.   

A.42

Opracowywanie dokumentacji

wytwarzania włókienniczych

wyrobów dekoracyjnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

15.  

A.44

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

kalkulator prosty*

16.  

A.48

Projektowanie wyrobów

odzieżowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

17.  

A.49

Organizacja procesów wytwarzania

wyrobów odzieżowych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

18.  

A.50

Organizacja i prowadzenie procesów

przetwarzania drewna

kalkulator prosty*, ołówek HB i HZ, 

linijka 30 cm, ekierka 45 stopni, cyrkiel

do ołówka, gumka,  temperówka

19.  

A.61

Wykonywanie zabiegów

kosmetycznych twarzy 

ołówek, gumka, linijka, temperówka

20.  

A.63 

Organizacja i prowadzenie archiwum

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

21.

A.64

Opracowywanie materiałów

archiwalnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

22. 

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

kalkulator prosty*

23.  

A.66

Świadczenie usług pocztowych,

finansowych i kurierskich oraz

w zakresie obrotu towarowego

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

24.  

A.67

Wykonywanie zadań rozdzielczo-

ekspedycyjnych w usługach

pocztowych i kurierskich

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

25.  

A.68

Obsługa klienta w jednostkach

administracji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

26.  

A.69

Eksploatacja środków transportu

drogowego

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka, temperówka

27.  

A.70

Organizacja przewozu środkami

transportu drogowego

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka, temperówka

28.  

B.27

Organizacja robót związanych

z budową i eksploatacją sieci

komunalnych oraz instalacji

sanitarnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

29.

  B.28

Organizacja robót związanych z

budową i utrzymaniem dróg

kolejowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

30.  

B.32

Organizacja robót związanych

z budową i utrzymaniem dróg

i obiektów mostowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

31.  

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót

budowlanych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

32.  

B.34

Wykonywanie pomiarów

sytuacyjnych i wysokościowych oraz

opracowywanie wyników pomiarów

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi, ołówek, gumka,

linijka 20 cm, ekierka, temperówka,

33.  

B.35

Obsługa geodezyjna inwestycji

budowlanych

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi, ołówek, gumka,

linijka 20 cm, ekierka, temperówka,

34.  

B.36

Wykonywanie prac geodezyjnych

związanych z katastrem i gospodarką

nieruchomościami

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi, ołówek, gumka,

linijka 20 cm, ekierka, długopisy

z czerwonym i zielonym tuszem, 

temperówka,

35.  

E.20

Eksploatacja urządzeń

elektronicznych

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi

36.  

E.22

Eksploatacja instalacji i urządzeń do

wytwarzania i przesyłania energii

cieplnej

kalkulator prosty*

37. 

M.10

Eksploatacja złóż metodą

odkrywkową

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

38.  

M.34

Organizacja i prowadzenie prac

wiertniczych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

39.  

M.35

Prowadzenie procesu przeróbki

kopalin stałych

kalkulator prosty*

40.  

M.36

Organizacja procesu przeróbki

kopalin stałych

kalkulator prosty*

41.   

M.39

Organizacja i prowadzenie

eksploatacji złóż podziemnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

42.  

M.41

Organizacja i prowadzenie

eksploatacji złóż metodą

odkrywkową

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

43.  

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*,

44.  

M.43

Organizacja prac związanych

z eksploatacją środków technicznych

stosowanych w rolnictwie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

45.  

R.06

Organizacja i prowadzenie

przedsiębiorstwa w agrobiznesie

kalkulator prosty*

46.  

R.07 

Ocena stanu środowiska

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka

47.  

R.08

Planowanie i realizacja zadań

związanych z ochroną środowiska

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka

48.  

R.09

Prowadzenie chowu, hodowli

i inseminacji zwierząt

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka

49.  

R.13

Ochrona i zagospodarowanie

zasobów leśnych 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

temperówka

50.  

R.16

Organizacja i nadzorowanie

produkcji rolniczej

kalkulator prosty*

51.  

R.17

Organizacja i nadzorowanie

produkcji rolniczej i

pszczelarskiej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka

52.  

R.18

Planowanie i organizacja prac

ogrodniczych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka

53.  

R.19 

Organizowanie chowu i hodowli koni 

kalkulator prosty*

54.  

R.22

Organizacja prac związanych

z budową oraz konserwacją obiektów

małej architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka, cienkopis

czarny 0,4 mm

55.  

R.23

Organizacja i prowadzenie robót

związanych z budową obiektów

inżynierii środowiska

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka 56.   R.25  Wykonywanie prac geologicznych

kalkulator prosty*, gumka, linijka,

ekierka, kątomierz, kredki ołówkowe -

12  kolorów, temperówka

57.  

S.09

Przygotowanie i organizacja

produkcji filmowej/telewizyjnej

kalkulator prosty*

58.  

T.07

Prowadzenie działalności

turystycznej na obszarach wiejskich

kalkulator prosty*

59.  

T.08

Prowadzenie gospodarstwa

agroturystycznego

kalkulator prosty*

60.  

T.11

Planowanie i realizacja usług

w recepcji

kalkulator prosty*

61.  

T.12

Obsługa gości w obiekcie

świadczącym usługi hotelarskie

kalkulator prosty*

62.  

T.13

Planowanie

i realizacja imprez

i usług turystycznych

kalkulator prosty*

63.  

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej

oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*

64.  

T.15

Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka,

temperówka

65.  

T.16

Organizacja i nadzorowanie

produkcji wyrobów spożywczych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka,

temperówka

66.  

Z.03 

Ochrona osób i mienia  

kalkulator prosty*

67.   

Z.09

Świadczenie usług w zakresie terapii

zajęciowej

kalkulator prosty*

68.  

Z.10

Świadczenie usług medycznych

w zakresie ortoptyki

kalkulator prosty*

69.  

Z.13

Zarządzanie bezpieczeństwem

w środowisku pracy

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

70.  

Z.16

Świadczenie usług w zakresie

dietetyki

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

71.  

Z.23

Zarządzanie działaniami

ratowniczymi

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

Źródło:

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 lipca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień - październik  2015.

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel