Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja: sierpień- październik 2015 r. : materiały i przybory pomocnicze (część praktyczna).

Data publikacji: 21 lipca 2015 r.
Poleć znajomemu
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja: sierpień- październik 2015 r. : materiały i przybory pomocnicze (część praktyczna).

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień - październik w 2015 roku.

Każdy zdający powinien mieć  długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz  własne  przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

LP

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji 

Zdający przynosi na egzamin

1.   

A.22 

Prowadzenie działalności handlowej 

kalkulator prosty*

2.   

A.23 

Projektowanie fryzur 

kredki ołówkowe miękkie typu progresso

- standardowy zestaw 12 kolorów, zestaw

ołówków od 2H, H, HB, 3B; gumki:

zwykła i chlebowa, długopis z wkładem

niebieskim, linijka, temperówka,

chusteczki higieniczne zwykłe, chusteczki

wilgotne

3.   

A.24 

Wykonywanie prac biurowych 

kalkulator prosty*

4.   

A.26

Sprzedaż produktów i usług

reklamowych

kalkulator prosty*

5.   

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii

reklamowej

kalkulator prosty*

6.   

A.28

Organizacja i nadzorowanie

transportu

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

7.   

A.29 

Obsługa klientów i kontrahentów

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

8.   

A.30

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

9.   

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi

podczas realizacji procesów

transportowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

10.  

A.32

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w jednostkach organizacyjnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

11.  

A.34

Organizacja i prowadzenie prac

związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

i ładunków w portach i terminalach

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

12.  

A.35

Planowanie i prowadzenie

działalności w organizacji

kalkulator prosty*

13.  

A.36 

Prowadzenie rachunkowości 

kalkulator prosty*

14.   

A.42

Opracowywanie dokumentacji

wytwarzania włókienniczych

wyrobów dekoracyjnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

15.  

A.44

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

kalkulator prosty*

16.  

A.48

Projektowanie wyrobów

odzieżowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

17.  

A.49

Organizacja procesów wytwarzania

wyrobów odzieżowych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

18.  

A.50

Organizacja i prowadzenie procesów

przetwarzania drewna

kalkulator prosty*, ołówek HB i HZ, 

linijka 30 cm, ekierka 45 stopni, cyrkiel

do ołówka, gumka,  temperówka

19.  

A.61

Wykonywanie zabiegów

kosmetycznych twarzy 

ołówek, gumka, linijka, temperówka

20.  

A.63 

Organizacja i prowadzenie archiwum

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

21.

A.64

Opracowywanie materiałów

archiwalnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

22. 

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

kalkulator prosty*

23.  

A.66

Świadczenie usług pocztowych,

finansowych i kurierskich oraz

w zakresie obrotu towarowego

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

24.  

A.67

Wykonywanie zadań rozdzielczo-

ekspedycyjnych w usługach

pocztowych i kurierskich

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

25.  

A.68

Obsługa klienta w jednostkach

administracji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

26.  

A.69

Eksploatacja środków transportu

drogowego

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka, temperówka

27.  

A.70

Organizacja przewozu środkami

transportu drogowego

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka, temperówka

28.  

B.27

Organizacja robót związanych

z budową i eksploatacją sieci

komunalnych oraz instalacji

sanitarnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

29.

  B.28

Organizacja robót związanych z

budową i utrzymaniem dróg

kolejowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

30.  

B.32

Organizacja robót związanych

z budową i utrzymaniem dróg

i obiektów mostowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

31.  

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót

budowlanych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

32.  

B.34

Wykonywanie pomiarów

sytuacyjnych i wysokościowych oraz

opracowywanie wyników pomiarów

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi, ołówek, gumka,

linijka 20 cm, ekierka, temperówka,

33.  

B.35

Obsługa geodezyjna inwestycji

budowlanych

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi, ołówek, gumka,

linijka 20 cm, ekierka, temperówka,

34.  

B.36

Wykonywanie prac geodezyjnych

związanych z katastrem i gospodarką

nieruchomościami

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi, ołówek, gumka,

linijka 20 cm, ekierka, długopisy

z czerwonym i zielonym tuszem, 

temperówka,

35.  

E.20

Eksploatacja urządzeń

elektronicznych

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi

36.  

E.22

Eksploatacja instalacji i urządzeń do

wytwarzania i przesyłania energii

cieplnej

kalkulator prosty*

37. 

M.10

Eksploatacja złóż metodą

odkrywkową

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

38.  

M.34

Organizacja i prowadzenie prac

wiertniczych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

39.  

M.35

Prowadzenie procesu przeróbki

kopalin stałych

kalkulator prosty*

40.  

M.36

Organizacja procesu przeróbki

kopalin stałych

kalkulator prosty*

41.   

M.39

Organizacja i prowadzenie

eksploatacji złóż podziemnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

42.  

M.41

Organizacja i prowadzenie

eksploatacji złóż metodą

odkrywkową

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

43.  

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*,

44.  

M.43

Organizacja prac związanych

z eksploatacją środków technicznych

stosowanych w rolnictwie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

45.  

R.06

Organizacja i prowadzenie

przedsiębiorstwa w agrobiznesie

kalkulator prosty*

46.  

R.07 

Ocena stanu środowiska

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka

47.  

R.08

Planowanie i realizacja zadań

związanych z ochroną środowiska

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka

48.  

R.09

Prowadzenie chowu, hodowli

i inseminacji zwierząt

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka

49.  

R.13

Ochrona i zagospodarowanie

zasobów leśnych 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

temperówka

50.  

R.16

Organizacja i nadzorowanie

produkcji rolniczej

kalkulator prosty*

51.  

R.17

Organizacja i nadzorowanie

produkcji rolniczej i

pszczelarskiej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka

52.  

R.18

Planowanie i organizacja prac

ogrodniczych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka

53.  

R.19 

Organizowanie chowu i hodowli koni 

kalkulator prosty*

54.  

R.22

Organizacja prac związanych

z budową oraz konserwacją obiektów

małej architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka, cienkopis

czarny 0,4 mm

55.  

R.23

Organizacja i prowadzenie robót

związanych z budową obiektów

inżynierii środowiska

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka,  temperówka 56.   R.25  Wykonywanie prac geologicznych

kalkulator prosty*, gumka, linijka,

ekierka, kątomierz, kredki ołówkowe -

12  kolorów, temperówka

57.  

S.09

Przygotowanie i organizacja

produkcji filmowej/telewizyjnej

kalkulator prosty*

58.  

T.07

Prowadzenie działalności

turystycznej na obszarach wiejskich

kalkulator prosty*

59.  

T.08

Prowadzenie gospodarstwa

agroturystycznego

kalkulator prosty*

60.  

T.11

Planowanie i realizacja usług

w recepcji

kalkulator prosty*

61.  

T.12

Obsługa gości w obiekcie

świadczącym usługi hotelarskie

kalkulator prosty*

62.  

T.13

Planowanie

i realizacja imprez

i usług turystycznych

kalkulator prosty*

63.  

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej

oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*

64.  

T.15

Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka,

temperówka

65.  

T.16

Organizacja i nadzorowanie

produkcji wyrobów spożywczych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka,

temperówka

66.  

Z.03 

Ochrona osób i mienia  

kalkulator prosty*

67.   

Z.09

Świadczenie usług w zakresie terapii

zajęciowej

kalkulator prosty*

68.  

Z.10

Świadczenie usług medycznych

w zakresie ortoptyki

kalkulator prosty*

69.  

Z.13

Zarządzanie bezpieczeństwem

w środowisku pracy

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

70.  

Z.16

Świadczenie usług w zakresie

dietetyki

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

71.  

Z.23

Zarządzanie działaniami

ratowniczymi

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

Źródło:

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 lipca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień - październik  2015.

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel