KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

Data publikacji: 2 lipca 2010 r.
Poleć znajomemu

Zobacz kalendarz roku szkolnego 2010/2011

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2010 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2010 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

3

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:

-           język polski

-           drugi przedmiot

10        stycznia 2011 r.

11        stycznia 2011 r.

(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

4

Ferie zimowe:

17 -  30 stycznia 2011 r.

Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

24 stycznia - 6 lutego 2011 r.
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie

31 stycznia - 13 lutego 2011 r.

Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

14 - 27 lutego 2011 r.

Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

5

Wiosenna przerwa świąteczna

21 - 26 kwietnia 2011 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

6

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a)         w szkołach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym

b)         dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. a

c)         w pozostałych szkołach podstawowych

d)         dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. c

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a)         w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:

-           część humanistyczna

-           część matematyczno-przyrodnicza

-           część z języka obcego nowożytnego

b)         dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:

-           część humanistyczna

-           część matematyczno-przyrodnicza

-           część z języka obcego nowożytnego

c)         w pozostałych gimnazjach:

-           część humanistyczna

-           część matematyczno-przyrodnicza

-           część z języka obcego nowożytnego

d)         dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit. c:

-           część humanistyczna

-           część matematyczno-przyrodnicza

-           część z języka obcego nowożytnego

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

8

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9)

7 stycznia 2011 r. (sesja zimowa)
29 kwietnia 2011 r. (sesja wiosenna)

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432  ze zm.)

9

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych

14 stycznia 2011 r. lub
17 czerwca 2011 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

10

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:

  • język polski
  • drugi przedmiot
  • język ojczysty - w szkołach lub oddziałach z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej

10 maja 2011 r.
11 maja 2011 r.
12 maja 2011 r.

(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

11

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna: § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

12

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

a) sesja zimowa

- etap pisemny

- etap praktyczny

b) sesja letnia

- etap pisemny

- etap praktyczny

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

13

Koniec roku szkolnego 2010/2011

31 sierpnia 2011 r.

(podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Źródło:

 Strona  internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel