KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

Data publikacji: 2 lipca 2010 r.
Poleć znajomemu

Zobacz kalendarz roku szkolnego 2010/2011

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2010 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2010 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

3

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:

-           język polski

-           drugi przedmiot

10        stycznia 2011 r.

11        stycznia 2011 r.

(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

4

Ferie zimowe:

17 -  30 stycznia 2011 r.

Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

24 stycznia - 6 lutego 2011 r.
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie

31 stycznia - 13 lutego 2011 r.

Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

14 - 27 lutego 2011 r.

Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

5

Wiosenna przerwa świąteczna

21 - 26 kwietnia 2011 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

6

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a)         w szkołach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym

b)         dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. a

c)         w pozostałych szkołach podstawowych

d)         dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. c

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a)         w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:

-           część humanistyczna

-           część matematyczno-przyrodnicza

-           część z języka obcego nowożytnego

b)         dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:

-           część humanistyczna

-           część matematyczno-przyrodnicza

-           część z języka obcego nowożytnego

c)         w pozostałych gimnazjach:

-           część humanistyczna

-           część matematyczno-przyrodnicza

-           część z języka obcego nowożytnego

d)         dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit. c:

-           część humanistyczna

-           część matematyczno-przyrodnicza

-           część z języka obcego nowożytnego

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

8

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9)

7 stycznia 2011 r. (sesja zimowa)
29 kwietnia 2011 r. (sesja wiosenna)

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432  ze zm.)

9

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych

14 stycznia 2011 r. lub
17 czerwca 2011 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

10

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:

  • język polski
  • drugi przedmiot
  • język ojczysty - w szkołach lub oddziałach z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej

10 maja 2011 r.
11 maja 2011 r.
12 maja 2011 r.

(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

11

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna: § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

12

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

a) sesja zimowa

- etap pisemny

- etap praktyczny

b) sesja letnia

- etap pisemny

- etap praktyczny

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

13

Koniec roku szkolnego 2010/2011

31 sierpnia 2011 r.

(podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Źródło:

 Strona  internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel