Kierunki polityki oświatowej 2014/2015

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

W roku szkolnym 2014/2015 priorytetem MEN będzie szkolnictwo zawodowe. Rok ten będzie „Rokiem Szkoły Zawodowców” - ogłosiła Minister Edukacji Narodowej, informując o ustalonych podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2014/2015 priorytetem MEN będzie szkolnictwo zawodowe. Rok ten będzie „Rokiem Szkoły Zawodowców” - ogłosiła Minister Edukacji Narodowej, informując o ustalonych podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym.

Minister edukacji narodowej co roku, na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2014/2015 będą to:

  1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
  2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki;
  3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;
  4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
„- Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli - tłumaczy minister edukacji narodowej. - Dla mnie jako ministra oraz dla całego resortu przyszły rok będzie rokiem szkolnictwa zawodowego. Nasze hasło to: Rok Szkoły Zawodowców - dodaje.”

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel